Kehittämis- ja talousosasto

Kehittämispalvelut

tulosyksikkö huolehtii ja vastaa

 • kaupungin yleisstrategioiden laadinnasta
 • toiminta- ja taloussuunnittelun sekä talousarvion laadinnasta
 • kaupungin rahoituspalveluista
 • tutkimuksesta ja tilastoinnista
 • tilausten ja tilaajajohtajien työn koordinoinnista tilaajatyöryhmässä
 • työllisyysstrategiasta

Talouspalvelut

tulosyksikkö huolehtii ja vastaa

 • tilinpäätöksen laadinnasta
 • maksuliikenne ja kirjanpitopalveluista
 • saatavien perinnästä

Henkilöstöpalvelut

tulosyksikkö huolehtii ja vastaa

 • kaupungin henkilöstöstrategian ja työnantajastrategian toteuttamisesta ja kehittämisestä
 • henkilöstösuunnittelusta, mukaan lukien kaupungin työllistäminen, ja osallistumisesta työllisyysstrategian valmisteluun
 • palkanlaskennasta
 • paikallisesta neuvottelu- ja muusta yhteistoiminnasta
 • henkilöstön kehittämisestä ja keskitetystä koulutuksesta ja työhyvinvoinnin edistämisestä
 • työsuojelusta

Työllisyyspalvelut

tulosyksikkö huolehtii ja vastaa

 • työllisyysstrategian toimeenpanosta
 • työllisyyspalveluiden koordinoinnista
 • työllisyys- ja valmennuspalveluista
 • työnetsintä- ja työnantajayhteistyöstä
 • työllisyyttä edistävästä monialaisesta yhteistyöstä
 • keskitetystä palkkatuesta työllistämiseen

Elinkeinopalvelut

tulosyksikkö huolehtii ja vastaa

 • elinkeino- ja rakennemuutosstrategiasta
 • alueidenkäytön suunnitteluun osallistumisesta elinkeinonäkökulma huomioiden
 • sidosryhmäyhteistyöstä
 • elinkeinoneuvonnasta
 • EU-hankkeiden koordinoinnista projektiohjeiden mukaisesti ja rahoitusmahdollisuuksien tiedottamisesta
 • elinkeinomarkkinoinnista
 • matkailun kehittämisestä ja koordinoinnista

Yhteystiedot

Sähköposti: etunimi.sukunimi@kemi.fi

Nimike Nimi Puhelinnumero
Kehittämispalvelut
Talousjohtaja Katri Heberg 040 512 1962
Suunnittelija Riikka Leinonen 040 674 8563
Toimistonhoitaja Anne Laukkanen 016 259 251,  040 583 4982
Koko Kemi Liikkuu -projekti
Projektipäällikkö Riitta Saari 040 162 5761
Liikuntaneuvoja Anniina Kulluvaara 040 167 6022
Talouspalvelut
Kirjanpitopäällikkö Kati Tervo 050 590 8368
Pääkassanhoitaja myyntireskontra Marja-Riitta Iijanen 016 259 260
Toimistosihteeri ostoreskontra Tiina Karppinen 016 259 379
Taloussihteeri asuntolainat perintäasiat Paula Malvalehto 016 259 258
Kirjanpitäjä Tuula Virsu 040 3542 146
Kirjanpitäjä Paula Kittilä 040 5419 980
Toimistosihteeri kirjanpito Katri Ruonakangas 040 5488 930
Henkilöstöpalvelut
Henkilöstöjohtaja Jani Koskela 050 569 8970
Henkilöstösuunnittelija Sanna Mattila 040 124 0311
Toimistosihteeri Tuulikki Vesalainen 016 259 233
Palkkasihteeri Arja Järvenpää 016 259 239
Palkkasihteeri Sari Pirttikangas 016 259 214
Palkkasihteeri Satu Hautala 016 259 237
Palkkasihteeri Ulla Paakkolanvaara 016 259 241
Vastaava palkkasihteeri Sari Perkkiö 016 259 436
Palkkasihteeri Hanne Sarja 016 259 374
Työsuojelupäällikkö Eeva Syynimaa 040 183 4186
Työsuojeluvaltuutettu Tuomo Karplund 040 631 1359
Työsuojeluvaltuutettu Katja Eklund 040 514 1993
ts. Pääluottamusmies Maria Tikkanen 040 182 8372
Työllisyyspalvelut
Työllisyysjohtaja Riitta Hakala 040 674 8355
Palveluohjaaja Maija Saarenpää 040 156 2556
Palveluohjaaja Heli Poikela 040 583 1950
Palveluohjaaja Henna Kajasviita 040 641 6915
Sosiaaliohjaaja Katri Kujala 050 573 1512
vs. Sosiaaliohjaaja Kati Mäkelä 040 661 2794
Sosiaaliohjaaja Pirkko Pehkonen 050 447 6466
Toimistosihteeri Eeva Turulin 040 702 9737
Kemin kohtaamo – Nuorten työllisyyden ja hyvinvoinnin edistäminen
Projektipäällikkö Maria Viinikka 040 156 2474
Projektityöntekijä/palveluohjaaja Julia Blomster 040 643 3192
Projektityöntekijä/palveluohjaaja Tanja Metsävainio 040 579 6048
Kemin osaava verkosto -hanke
Kemin työllisyys- ja elinvoimahanke
Projektipäällikkö Hanna Alila 040 537 6261
Palvelukoordinaattori Mirja Tuomela 040 352 4970
Projektikoordinaattori Tarja Niemi 040 620 8881
Projektisihteeri Anne Rahkola 040 653 3101
Elinkeinopalvelut
Elinkeinojohtaja Jukka Feodoroff 040 480 1067
Hankinta-asiantuntija Kati Tervo 050 590 8368
Hankintasihteeri Karoliina Hartikainen 040 574 3493
Yrityspalvelusihteeri Senja Raappana 040 630 9439