Kehittämis- ja talousosasto

Kehittämispalvelut

tulosyksikkö huolehtii ja vastaa

 • kaupungin yleisstrategioiden laadinnasta
 • toiminta- ja taloussuunnittelun sekä talousarvion laadinnasta
 • kaupungin rahoituspalveluista
 • tutkimuksesta ja tilastoinnista
 • tilausten ja tilaajajohtajien työn koordinoinnista tilaajatyöryhmässä
 • työllisyysstrategiasta

Talouspalvelut

tulosyksikkö huolehtii ja vastaa

 • tilinpäätöksen laadinnasta
 • maksuliikenne ja kirjanpitopalveluista
 • saatavien perinnästä

Henkilöstöpalvelut

tulosyksikkö huolehtii ja vastaa

 • kaupungin henkilöstöstrategian ja työnantajastrategian toteuttamisesta ja kehittämisestä
 • henkilöstösuunnittelusta, mukaan lukien kaupungin työllistäminen, ja osallistumisesta työllisyysstrategian valmisteluun
 • palkanlaskennasta
 • paikallisesta neuvottelu- ja muusta yhteistoiminnasta
 • henkilöstön kehittämisestä ja keskitetystä koulutuksesta ja työhyvinvoinnin edistämisestä
 • työsuojelusta

Työllisyyspalvelut

tulosyksikkö huolehtii ja vastaa

 • työllisyysstrategian toimeenpanosta
 • työllisyyspalveluiden koordinoinnista
 • työllisyys- ja valmennuspalveluista
 • työnetsintä- ja työnantajayhteistyöstä
 • työllisyyttä edistävästä monialaisesta yhteistyöstä
 • keskitetystä palkkatuesta työllistämiseen

Elinkeinopalvelut

tulosyksikkö huolehtii ja vastaa

 • elinkeino- ja rakennemuutosstrategiasta
 • alueidenkäytön suunnitteluun osallistumisesta elinkeinonäkökulma huomioiden
 • sidosryhmäyhteistyöstä
 • elinkeinoneuvonnasta
 • EU-hankkeiden koordinoinnista projektiohjeiden mukaisesti ja rahoitusmahdollisuuksien tiedottamisesta
 • elinkeinomarkkinoinnista
 • matkailun kehittämisestä ja koordinoinnista

Yhteystiedot

Sähköposti: etunimi.sukunimi@kemi.fi

Nimike Nimi Palvelualue Puhelinnumero
Kehittämisjohtaja Allan Mikkola Kehittämispalvelut 016 259 250,  040 755 1750
Suunnittelusihteeri Katri Heberg Kehittämispalvelut 040 512 1962
Suunnittelija Riikka Leinonen Kehittämispalvelut 040 674 8563
Suunnittelija Ritva Sonntag Kehittämispalvelut 040 486 8522
Projektipäällikkö Riitta Saari Kehittämispalvelut 040 162 5761
Toimistonhoitaja Anne Laukkanen Kehittämispalvelut 016 259 251
Pääkassanhoitaja myyntireskontra Marja-Riitta Iijanen Talouspalvelut 016 259 260
Toimistosihteeri ostoreskontra Merja Isonikkilä Talouspalvelut 016 259 259
Toimistosihteeri ostoreskontra Tiina Karppinen Talouspalvelut 016 259 379
Toimistosihteeri perintäasiat pysäköinninvalvonta Kaisu Lampiaho Talouspalvelut 016 259 257
Taloussihteeri asuntolainat Terttu Korpimäki Talouspalvelut 016 259 254
Toimistosihteeri Paula Malvalehto Talouspalvelut 016 259 258
Kirjanpitopäällikkö Saara Aitomaa Talouspalvelut 040 652 8896
Kirjanpitäjä Liisa Joensuu Talouspalvelut 016 259 255
Kirjanpitäjä Paula Kittilä Talouspalvelut 016 259 256
Toimistosihteeri Pirkko Järvinen Talouspalvelut 016 259 261
Vs. henkilöstöpäällikkö Jani Koskela Henkilöstöpalvelut 016 259 232,  050 569 8970
Henkilöstösuunnittelija Heli Huhtamäki Henkilöstöpalvelut 040 672 0278, virkavapaalla 24.4.-31.8.2017
Toimistosihteeri Tuulikki Vesalainen Henkilöstöpalvelut 016 259 233
Palkkasihteeri Arja Järvenpää Henkilöstöpalvelut 016 259 239
Palkkasihteeri Sari Pirttikangas Henkilöstöpalvelut 016 259 214
Palkkasihteeri Maija-Liisa Nevanperä Henkilöstöpalvelut 016 259 374
Palkkasihteeri Ulla Paakkolanvaara Henkilöstöpalvelut 016 259 241
Vastaava palkkasihteeri Sari Perkkiö Henkilöstöpalvelut 016 259 436
Palkkasihteeri Hanne Unhola Henkilöstöpalvelut 016 259 237
Työsuojelupäällikkö Aulikki Pääkkö Henkilöstöpalvelut 0400 974 136
Ts.työsuojelupäällikkö Eeva Syynimaa Henkilöstöpalvelut 040 183 4186
Työsuojeluvaltuutettu Tuomo Karplund Henkilöstöpalvelut 040 631 1359
Työsuojeluvaltuutettu Katja Eklund Henkilöstöpalvelut 040 514 1993
Pääluottamusmies Terttu Kangas Henkilöstöpalvelut 0400 865 071
Työllisyyspäällikkö Riitta Hakala Työllisyyspalvelut 040 674 8355
Palveluohjaaja Maija Saarenpää Työllisyyspalvelut 040 156 2556
Palveluohjaaja Maria Viinikka Työllisyyspalvelut 040 156 2474, virkavapaalla 30.6.2017 asti
Palveluohjaaja Heli Poikela Työllisyyspalvelut 040 583 1950
Sosiaaliohjaaja Katri Kujala Työllisyyspalvelut 050 573 1512
Sosiaaliohjaaja Pirkko Pehkonen Työllisyyspalvelut 050 447 6466
Toimistosihteeri Eeva Turulin Työllisyyspalvelut 040 702 9737
Projektipäällikkö Hanna Alila Työllisyyspalvelut 040 537 6261
Palvelukoordinaattori Tuomo Nettamo Työllisyyspalvelut 040 620 8881
Palvelukoordinaattori Mirja Tuomela Työllisyyspalvelut 040 352 4970
Projektisihteeri Anne Rahkola Työllisyyspalvelut 040 653 3101
Elinkeinopäällikkö Riitta Ahtiainen Elinkeinopalvelut 016 259 301,  040 583 4366
Projektipäällikkö Jukka Feodoroff Elinkeinopalvelut 040 480 1067
Yritys-ja hankinta-asiantuntija Jani Koskela Elinkeinopalvelut 050 569 8970
Kehittämiskoordinaattori Oili Ruokamo Elinkeinopalvelut 040 662 5264
Toimistotyöntekijä Emmi Salonen Elinkeinopalvelut 040 357 7208