Musiikki

MUSIIKKI (MU)

 

Pakolliset kurssit, numeroarvostelu tai suoritusmerkintä

MU1 MUSIIKKI JA MINÄ
Tutustutaan musiikin peruselementteihin kuten rytmiin, melodiaan ja harmoniaan soittamalla, laulamalla ja kuuntelemalla. Tutustutaan mm. kitaraan, rumpuihin, kosketinsoittimiin ja nokkahuiluun. Käydään läpi rock-musiikin historiaa. Kurssiin kuuluu konserttikäynti.

MU2 MONIÄÄNINEN SUOMI
Opiskelija tutkii erilaisia Suomessa esiintyviä musiikkikulttuureja ja niiden sisäisiä osakulttuureja. Kurssilla käytetään monipuolisia työtapoja, erityisesti musisointia ja kuun­telua. Sisällöt edustavat eri musiikkilajeja: populaari-, taide-, ja perinnemusiikkia.

 

Syventävät kurssit, numeroarvostelu tai suoritusmerkintä

MU3 JUHLIEN MUSIIKKI
Järjestetään koulun juhliin ja tilaisuuksiin musiikkiesityksiä. Kurssi järjestetään hajautettuna lukioajalle.

MU4 KUORO-/YHTYELAULU / YKSINLAULU
Opiskellaan laulun tekniikkaa ja tulkintaa. Harjoitellaan ensemble/kuorolaulua. Ohjelmisto kootaan monipuolisesti eri musiikintyyleistä. Järjestetään laulukonsertti. (Kurssi voidaan järjestää hajautettuna, jolloin oppilaalle jää harjoitteluaikaa.)

MU5 BÄNDI
Opiskellaan bändisoittimia ja niiden rooleja ja tehtäviä eri musiikin tyyleissä. Tutustutaan äänentoisto/äänenmuokkauslaitteisiin. Harjoitellaan keikkaohjelmisto ryhmän toiveiden mukaisista musiikin tyyleistä. (Kurssi voidaan järjestää hajautettuna, jolloin oppilaalle jää harjoitteluaikaa.)

 

Musiikkikurssien harrastuskorvaavuudet:

– Jos opiskelija suorittaa kaksi pakollista kurssia musiikista, hän voi korvata näistä toisen musiikkiopiston kurssisuorituksilla. Vaatimus korvaavuudelle on solistisen aineen perustason 3 suoritus.

– Lukioaikainen kuoroharrastus: vähintään vuosi säännöllisesti toimivassa kuorossa hyväksytään syventäväksi lukiokurssiksi.

– Bänditoiminta: vähintään kolme julkista esiintymistä  (kussakin vähintään 3 biisiä) tai demolevyn teko               (vähintään 3 biisiä) hyväksytään syventäväksi lukiokurssiksi (korkeintaan yksi kurssi).