Musiikki

Pakolliset kurssit, numeroarvostelu tai suoritusmerkintä

MU01 Musiikki ja minä

Kurssilla tutustaan musiikin peruselementteihin – rytmiin, melodiaan ja harmoniaan – soittamalla, laulamalla ja kuuntelemalla. Harjoitellaan soittamista kitaralla, rummuilla, kosketinsoittimella ja nokkahuilulla. Käydään läpi rock-musiikin historiaa. Kurssiin pyritään sisällyttämään konserttikäynti.

MU02 Moniääninen Suomi

Opiskelija tutkii erilaisia Suomessa esiintyviä musiikkikulttuureja ja niiden sisäisiä osakulttuureja. Kurssilla käytetään monipuolisia työtapoja, erityisesti musisointia ja kuuntelua. Sisältönä ovat eri musiikkilajit, populaarimusiikista, taide- ja perinnemusiikkiin.

 

Musiikkikurssien harrastuskorvaavuudet:

– Jos opiskelija suorittaa kaksi pakollista kurssia musiikista, hän voi korvata näistä toisen musiikkiopiston kurssisuorituksilla. Vaatimus korvaavuudelle on solistisen aineen perustason 3 suoritus.

– Lukioaikainen kuoroharrastus: vähintään vuosi säännöllisesti toimivassa kuorossa hyväksytään syventäväksi lukiokurssiksi.

– Bänditoiminta: vähintään kolme julkista esiintymistä  (kussakin vähintään 3 biisiä) tai demolevyn teko (vähintään 3 biisiä) hyväksytään syventäväksi lukiokurssiksi (korkeintaan yksi kurssi).