Perheneuvola

Perheneuvola auttaa erilaisissa kasvatukseen, kehitykseen ja ihmissuhteisiin liittyvissä ongelmissa.
Perheneuvolaan voi soittaa tai tulla keskustelemaan, kun tuntuu siltä, että tuki ja apu olisi tarpeen. Tavallisimpia yhteydenoton syitä ovat ihmissuhdevaikeudet, parisuhteen ongelmat, elämänkriisit sekä lasten ja nuorten kehitykseen tai koulunkäyntiin liittyvät huolet.

Ensimmäiseen tapaamiseen kutsutaan tavallisesti koko perhe. Mukaan voidaan pyytää asiakkaiden suostumuksella huolenaiheesta riippuen myös päivähoidon, neuvolan tai koulun henkilöstöä, sillä tavoitteena on saada mahdollisimman monipuolinen tieto tilanteesta ja siihen liittyvistä tekijöistä.
Tutkimuskäyntejä tarvitaan useita, jolloin perheenjäseniä saatetaan tavata eri kokoonpanoissa yhdessä tai erikseen. Lasten ja nuorten tutkimuksissa käytetään usein myös psykologisia testejä.

Asiakkaita tavataan perheneuvolan ulkopuolellakin, esim. terveyskeskuksessa, neuvolassa, päiväkodilla tai koululla. Tarvittaessa käydään myös asiakkaan kotona.

  • Perheneuvolan palvelut ovat asiakkaille maksuttomia.
  • Perheneuvolan työntekijöitä sitoo vaitiolovelvollisuus. Asiakkaita koskevia tietoja ei anneta ulkopuolisille ilman lupaa.

Kukaan ei voi ratkaista ongelmia toisen puolesta. Oma halu ja valmius muutoksiin ja uuden etsimiseen on keskeistä. Asiakkaiden ja perheneuvolan yhteistyöllä pyritään syntyneen ongelmatilanteen parempaan ymmärtämiseen, etsitään siihen uusia näkökulmia ja tuetaan omien ratkaisuvaihtoehtojen löytämistä.

Työtapoina voivat olla tutkimukset, ohjaus ja neuvonta, perheasioiden sovittelu, erilaiset terapiamuodot sekä verkostokokousten käyttö. Asiantuntija-apua annetaan koulutuksen, konsultaation ja työnohjauksen keinoin.

Yhteystiedot:

Kemin kaupungin Perheneuvola, Keskuspuistokatu 28, 94100 KEMI
perheneuvola@kemi.fi

Perheneuvolan ajanvaraus- ja päivystyspuhelin puh. 0400 703 790 ma, ti, to ja pe klo 10.00 – 12.00
Perheneuvola on avoinna klo 8 – 12 ja 13 – 15.

Perheneuvolan johtaja, psykologi Petra Palomäki. Yhteydenotot ajanvaraus- ja päivystyspuhelimen kautta.
Sosiaalityöntekijät Heli Hiltula 040 637 4788 ja  Mirva Tauriainen  040 630 3532