Kotihoito

KOTIHOITOKESKUS
Valtakatu 27 – 29, 94100 Kemi (2 krs)

Kotipalvelu ja kotisairaanhoito on yhdistetty 2011 vuoden alusta kotihoitokeskukseksi, joka tuottaa kotihoitoa, kotisairaanhoitoa, lapsiperheiden kotipalvelua sekä kotisairaalan palveluja että seniorineuvolan palveluja.  Kotihoito jakaantuu alueellisesti pohjoiseen ja eteläiseen alueeseen.

Kotihoidon tehtävänä on turvata päivittäisissä toiminnoissaan paljon apua tarvitsevien vanhusten, vammaisten, sairaiden ja lapsiperheiden selviytyminen muiden väestöryhmien kanssa tasavertaisesti.

Paljon apua tarvitseville kemiläisille tarjotaan omatoimisuutta tukevia, yksilöllisiä,  monipuolisia, turvallisia ja mahdollisimman laadukkaita kotihoidon peruspalveluja yhteistyössä muun palveluverkoston kanssa. Tavoitteena on asiakkaiden iänmukaisen toimintakyvyn ylläpitäminen ja arkisten askareiden sujuminen.

Palvelut järjestetään alueellisesti ja ympärivuorokautisesti yhteistyössä eri palveluntuottajien kanssa. Palveluita kohdennetaan erityisesti huonokuntoisille vanhuksille ja erityistä tukea tarvitseville lapsiperheille.

Iäkkäiden hoidon tarvetta mitataan Rava- indeksillä sekä Rai- arvioinnilla. Hoitoon pääsyn edellytys on 1.7 Rava- pisteet. Kiireellistä palvelua tarvitsevat saavat palvelun samana päivänä, muut resurssien mukaan. Kaupungin palvelun vaihtoehtona on palvelusetelillä tuotettu palvelu.

Keskeisiä toimintaperiaatteita ovat: omatoimisuuden tukeminen, tukiverkostojen aktivointi palveluntarpeen kartoituksen yhteydessä, asunto-olosuhteiden hallinta ja yhteistoiminta viranomaisten, järjestöjen, omaisten ja oppilaitosten kanssa. Asiakkaaksi pääsy tapahtuu palvelutarpeen arvioinnin kautta.

KOTISAIRAALA
Kotisairaalatoiminta on lääkärijohtoista sairaalatasoista ympärivuorokautisen valmiuden tarjoavaa sairaanhoitoa kotona tai kodinomaisissa olosuhteissa. Sairaanhoitaja käy kotonanne tai te voitte käydä kotisairaalan tiloissa Kotihoitokeskuksessa, Valtakatu 27 – 29 2.krs. Käynnit toteutetaan kaikkina viikonpäivinä klo 7 – 21 välisenä aikana ja ne sovitaan erikseen hoidon tarpeen mukaan. Öisin on puhelinpäivystys. Lääkärin kotikäynti tai vastaanotto sovitaan erikseen tarpeen mukaan.

Yhteystiedot


Palvelutarpeen arviointi

Palveluntarpeen arviointiyksikön työntekijät arvioivat henkilön avun- ja hoidon tarvetta ja tekevät päätöksen kotihoitoon pääsystä. Palveluntarpeen alkukartoitus tehdään yleensä ensin puhelimitse. Palvelun tarve kartoitetaan asiakkaan ja hänen läheisensä kanssa asiakkaan kotona tai esim. sairaalassa hoitokokouksessa, jolloin läsnä on myös muita hoitoon liittyviä henkilöitä. Arvioinnin yhteydessä asiakkaalle tehdään hoito- ja palvelusuunnitelma, johon kirjataan hänen palveluntarpeensa ja kaikki käytettävissä olevat palvelunsa. Asiakas saa myös päätöksen palveluista. Palveluntarpeen arvioinnissa käytetään esim. Rai-arviointia sekä kokonaistilanteen arviointia.

Palvelutarpeen arviointi puh. 016 259 552 arkisin kello 9-13.
– Palveluneuvonta ja ohjaus, tarpeen arviointi ja päätös palveluun pääsystä.


Kotihoidon entiset asiakkaat asioivat suoraan kotihoidon tiimivastaavan / kotisairaanhoitajan kanssa, puhelinnumerot alla.

ETELÄINEN KOTIHOITO

Palvelujohtaja Riitta Nahkiaisoja puh. 040 7739 572
Palveluesimies Hanna Ruonala puh. 050 5733 930, päivittäisen työn johtaminen
Palveluesimies Tiina Korhonen puh. 050 4062 137, lapsiperheiden palvelut, asiakastyö, sauna- ja turvapuhelinasiat.
Palveluesimies Sirpa Vuorimaa puh. 040 1868 654, henkilöstöasiat

Eteläisen kotihoidon alueet:  E1 ja E3, Kotihoidon vastaajiin voit jättää soittopyynnön

Alue E1 Sauvosaari Kauppakadusta etelään, ( ei Kauppakatu 26-28 eli Pruntsi ).
puh. 016  259 651, – kiireelliset asiat puh. 040 4870 682

Alue E3 Syväkangas, Takajärvi, ja Tervaharju. Oklaholma, Siikakangas, Ritikka ja Kittilänjärvi.
puh. 016  259 803, kiireelliset asiat puh. 040 5436 033  

 

POHJOINEN KOTIHOITO

Kotihoidon alueet P1 – P3 , Kotihoidon vastaajiin voit jättää soittopyynnön

Alue P1  Keskustan alue Kauppakadusta pohjoiseen sekä Kauppakatu 26-28 (Pruntsi), Lukkarilankadun eteläpuoli.
puh. 016  259 756, kiireelliset asiat puh. 040 5861 948

Alue P2 Ruutinranta Lukkarilankadusta pohjoiseen – junanrataan saakka. Sotisaari, Pajusaari ja Kuivanuoro sekä Koivuharju, Juntto, Mäntylä, Tapaninkatu ja Kivikko.
puh. 016  259 662, kiireelliset asiat puh. 040 6605 786 

Alue P3 Mäntylän rautatiestä pohjoiseen: Marttala, Karihaara, Paattio, Vainio ja Kemin Lautiosaari sekä Ristikangas, Kivikangas ja Nauska.
puh. 016  259  775, kiireelliset asiat puh. 040 5483 641

Muita yhteystietoja:
* Muistihoitaja puh. 040  501 3833, puhelinaika maanantaisin kello 11.00-15.00
* Muistikoordinaattori puh. 040 069 0261
* Haavanhoitaja puh. 050 410 9371, vastaanotto ajanvarauksella tiistaisin ja perjantaisin
* Laskutus p. 016 259 543

 

Esitteet / lisätiedot:

Esitteemme:
huom. Keskitetyn palveluohjauksen ja palvelutarpeen arvioinnin kautta
kaikki uudet asiakkuudet
puh. 016 259 552 arkisin kello 9-13  
ikoni_kotihoito_ksh

Esitteet ja hakemukset sivulle
Kotihoidon kriteerit
http://stm.fi/ikaantyneiden-palvelut