Kotihoito

KOTIHOITOKESKUS
Valtakatu 27 – 29, 94100 Kemi (2 krs)

Kotipalvelu ja kotisairaanhoito on yhdistetty 2011 vuoden alusta kotihoitokeskukseksi, joka tuottaa kotihoitoa, kotisairaanhoitoa, lapsiperheiden kotipalvelua sekä kotisairaalan palveluja että seniorineuvolan palveluja.  Kotihoito jakaantuu alueellisesti pohjoiseen ja eteläiseen alueeseen.

Kotihoidon tehtävänä on turvata päivittäisissä toiminnoissaan paljon apua tarvitsevien vanhusten, vammaisten, sairaiden ja lapsiperheiden selviytyminen muiden väestöryhmien kanssa tasavertaisesti.

Paljon apua tarvitseville kemiläisille tarjotaan omatoimisuutta tukevia, yksilöllisiä,  monipuolisia, turvallisia ja mahdollisimman laadukkaita kotihoidon peruspalveluja yhteistyössä muun palveluverkoston kanssa. Tavoitteena on asiakkaiden iänmukaisen toimintakyvyn ylläpitäminen ja arkisten askareiden sujuminen.

Palvelut järjestetään alueellisesti ja ympärivuorokautisesti yhteistyössä eri palveluntuottajien kanssa. Palveluita kohdennetaan erityisesti huonokuntoisille vanhuksille ja erityistä tukea tarvitseville lapsiperheille.

Iäkkäiden hoidon tarvetta mitataan Rava- indeksillä sekä Rai- arvioinnilla. Hoitoon pääsyn edellytys on 1.7 Rava- pisteet. Kiireellistä palvelua tarvitsevat saavat palvelun samana päivänä, muut resurssien mukaan. Kaupungin palvelun vaihtoehtona on palvelusetelillä tuotettu palvelu.

Keskeisiä toimintaperiaatteita ovat: omatoimisuuden tukeminen, tukiverkostojen aktivointi palveluntarpeen kartoituksen yhteydessä, asunto-olosuhteiden hallinta ja yhteistoiminta viranomaisten, järjestöjen, omaisten ja oppilaitosten kanssa. Asiakkaaksi pääsy tapahtuu palvelutarpeen arvioinnin kautta.

Yhteystiedot


Palvelutarpeen arviointi

Palveluntarpeen arviointiyksikön työntekijät arvioivat henkilön avun- ja hoidon tarvetta
ja tekevät päätöksen kotihoitoon pääsystä. Palveluntarpeen alkukartoitus tehdään yleensä ensin
puhelimitse. Palvelun tarve kartoitetaan asiakkaan ja hänen läheisensä kanssa asiakkaan kotona
tai esim. sairaalassa hoitokokouksessa, jolloin läsnä on myös muita hoitoon liittyviä henkilöitä.
Arvioinnin yhteydessä asiakkaalle tehdään hoito- ja palvelusuunnitelma, johon
kirjataan hänen palveluntarpeensa ja kaikki käytettävissä olevat palvelunsa. Asiakas saa myös päätöksen palveluista.
Palveluntarpeen arvioinnissa käytetään esim. Rai-arviointia sekä kokonaistilanteen arviointia.

Palvelutarpeen arviointi
puh. 016 259 552 arkisin kello 9-13.
– Palveluneuvonta ja ohjaus, tarpeen arviointi ja päätös palveluun pääsystä.

Kotihoidon entiset asiakkaat asioivat suoraan kotihoidon
tiimivastaavan / kotisairaanhoitajan kanssa, nrot alla.

ETELÄINEN KOTIHOITO

Palvelujohtaja Niina Lukkarila puh. 016  259 536
Hallinto, henkilöstöasiat

Eteläisen kotihoidon alueet:  E1 ja E3,
Kotihoidon vastaajiin voit jättää soittopyynnön
Alue E1
Sauvosaari Kauppakadusta etelään, ( ei Kauppakatu 26-28 eli Pruntsi ).
puh. 016  259 651

Alue E3
Syväkangas, Takajärvi, ja Tervaharju. Oklaholma, Siikakangas, Ritikka ja Kittilänjärvi.
puh. 016  259 803

POHJOINEN KOTIHOITO

Palvelujohtaja Virpi Pallas puh. 016  259 731
Hallinto, henkilöstöasiat

Kotihoidon alueet P1 – P3 ,
Kotihoidon vastaajiin voit jättää soittopyynnön
Alue P1
Keskustan alue Kauppakadusta pohjoiseen sekä
Kauppakatu 26-28 (Pruntsi), Lukkarilankadun eteläpuoli.
puh. 016  259 756

Alue P2
Ruutinranta Lukkarilankadusta pohjoiseen – junanrataan saakka.
Sotisaari, Pajusaari ja Kuivanuoro sekä
Koivuharju, Juntto, Mäntylä, Tapaninkatu ja Kivikko.
puh. 016  259 662

Alue P3
Mäntylän rautatiestä pohjoiseen: Marttala, Karihaara, Paattio, Vainio ja
Kemin Lautiosaari sekä Ristikangas, Kivikangas ja Nauska.
puh. 016  259  775

Muita yhteystietoja:
Muistihoitaja puh. 040  501 3833, puhelinaika maanantaisin kello 11.00-15.00
Muistikoordinaattori puh. 040 069 0261
Haavanhoitaja puh. 050 410 9371, vastaanotto ajanvarauksella tiistaisin ja perjantaisin
Hoitolaskutus p. 016 259 541
Kotihoidon ohjaaja puh. 050 406 2137, lapsiperheiden kotipalvelutilaukset, saunapalvelun
muutokset, turvapuhelinasiat

 

Esitteet / lisätiedot:

Esitteemme:
huom. palveluohjaus- ja palvelutarpeen
arviointinumeron kautta kaikki uudet asiakkuudet
puh. 016 259 552 arkisin kello 9-13  
ikoni_kotihoito_ksh

Kotihoidon esite
Kotihoidon kriteerit
http://stm.fi/ikaantyneiden-palvelut