Sauvosaaren sairaala

SAUVOSAAREN SAIRAALA
Sauvosaarenkatu 24, 94100 Kemi

Osasto 1
Osaston kanslia / hoitajat puh. 016   259 729
Osastonhoitaja Teija Kinnunen, puh. 016  259 728,  040 527 4245

Osasto 2
Osaston kanslia / hoitajat puh. 016  259 733
vs. Osastonhoitaja Katri Larinen puh. 016  259737,  040 717 5121

Sosiaaliohjaaja Marja Laitila, Sauvosaaren sairaala, puh. 016 259 735

Kotisairaala, Osasto 1:n yhteystiedot

Päiväsairaala, Puh. 050 427 5604

Sauvosaaren sairaalassa hoidetaan perusterveydenhuollon sairaanhoitoa ja pitkäaikaista laitoshoitoa tarvitsevia potilaita. Kuntoutumista tukevalla ja voimavaralähtöisellä hoitotyöllä edistetään potilaiden terveyttä. Hoidon tavoitteena on, että potilaat voivat palata sairaalahoidon jälkeen kotiin, tuettuun palveluasumisyksikköön tai vanhainkotiin. Saattopotilaiden hoidon tavoitteena on luoda edellytykset mahdollisimman hyvään loppuelämään.

Osastot 1 ja 2 ovat 34-paikkaisia ympärivuorokautista sairaanhoidollista ja jatkokuntoutushoitoa tarjoavia yksikköjä. Osastoilla hoidetaan aikuisia kirurgisia-, sisätauti-, neurologisia-, psykiatrisia-, päihde- ja saattohoitopotilaita. Osastoilla hoidetaan myös pitkäaikaissairaanhoidon potilaita, jotka odottavat jatkoasumisen paikkaa palvelutalolle tai tehostetun palveluasumisen yksikköön. Hoidon tavoitteena on potilaan parhaan mahdollisen toimintakyvyn palautuminen ja terveyden edistäminen. Potilaan kuntoutumista tukevalla ja voimavaralähtöisellä hoitotyöllä pyritään mahdollisimman lyhyisiin hoitojaksoihin osastoilla. Osasto 1 on kotisairaalan tukiosasto yöaikana.


Kotisairaala
Kotisairaalan toiminta on lääkärijohtoista sairaalatasoista ympärivuorokautisen valmiuden tarjoavaa sairaanhoitoa kotona tai kodinomaisissa olosuhteissa. Sairaanhoitaja käy kotonanne tai te voitte käydä kotisairaalan tiloissa Sauvosaarenkatu 24 1. krs. Käynnit toteutetaan kaikkina viikonpäivinä klo 7 – 21 ja ne sovitaan erikseen hoitonne mukaan. Lääkärin kotikäynti tai vastaanotto sovitaan erikseen tarpeen mukaan.

Päiväsairaala
Päiväsairaalatoiminnan tavoitteena on tukea ja lisätä asiakkaiden ja heidän omaistensa terveyttä ja elämänhallintaa kotona selviytymisessä. Lisäksi toiminnan tavoitteena on vähentää asiakkaiden päivystyskäyntejä sekä siirtää palveluasumisen tarvetta myöhempään. Päiväsairaalan toiminta mahdollistaa asiakkaiden kotona selviytymistä varhaisella puuttumisella sairaanhoidollisin keinoin sekä verkostoitumisella eri yhteistyötahojen kanssa. Päiväsairaala toimii arkisin.