Sauvosaaren sairaala

SAUVOSAAREN SAIRAALA
Sauvosaarenkatu 24, 94100 Kemi
Osastonhoitaja Teija Kinnunen, puh. 016  259 728,  040 527 4245

Osasto 1: Apulaisosastonhoitaja Kirsti Lukkarila puh. 040 717 5121
Osasto 2 Apulaisosastonhoitaja Piia Puikko puh. 040 717 5121

Sosiaaliohjaaja Marja Laitila, Sauvosaaren sairaala, puh. 016 259 735

Osasto 1
A- moduuli (huoneet 2-11) hoitajat puh. 050 364 4856
B- moduuli (huoneet 12-18) hoitajat puh. 050 361 3867

Osasto 2
Osaston kanslia / hoitajat puh. 016  259 733
Hoitajat puh. 040 187 3186

 


Päiväsairaala
, puh. 050 427 5604

Sauvosaaren sairaalassa hoidetaan perusterveydenhuollon sairaanhoitoa ja pitkäaikaista laitoshoitoa tarvitsevia potilaita. Kuntoutumista tukevalla ja voimavaralähtöisellä hoitotyöllä edistetään potilaiden terveyttä. Hoidon tavoitteena on, että potilaat voivat palata sairaalahoidon jälkeen kotiin, tuettuun palveluasumisyksikköön tai vanhainkotiin. Saattopotilaiden hoidon tavoitteena on luoda edellytykset mahdollisimman hyvään loppuelämään.

Osastot 1 ja 2 ovat 34-paikkaisia ympärivuorokautista sairaanhoidollista ja jatkokuntoutushoitoa tarjoavia yksikköjä. Osastoilla hoidetaan aikuisia kirurgisia-, sisätauti-, neurologisia-, psykiatrisia-, päihde- ja saattohoitopotilaita. Osastoilla hoidetaan myös pitkäaikaissairaanhoidon potilaita, jotka odottavat jatkoasumisen paikkaa palvelutalolle tai tehostetun palveluasumisen yksikköön. Hoidon tavoitteena on potilaan parhaan mahdollisen toimintakyvyn palautuminen ja terveyden edistäminen. Potilaan kuntoutumista tukevalla ja voimavaralähtöisellä hoitotyöllä pyritään mahdollisimman lyhyisiin hoitojaksoihin osastoilla. Osasto 1 on kotisairaalan tukiosasto yöaikana.

Päiväsairaala
Päiväsairaalatoiminnan tavoitteena on tukea ja lisätä asiakkaiden ja heidän omaistensa terveyttä ja elämänhallintaa kotona selviytymisessä. Lisäksi toiminnan tavoitteena on vähentää asiakkaiden päivystyskäyntejä sekä siirtää palveluasumisen tarvetta myöhempään. Päiväsairaalan toiminta mahdollistaa asiakkaiden kotona selviytymistä varhaisella puuttumisella sairaanhoidollisin keinoin sekä verkostoitumisella eri yhteistyötahojen kanssa. Päiväsairaala toimii arkisin.