Sauvosaaren sairaala

SAUVOSAAREN SAIRAALA
Sauvosaarenkatu 24, 94100 Kemi

Osastonhoitaja Teija Kinnunen, puh. 016  259 728,  040 527 4245  (ma-to 7.00 – 15.00, pe 7.00 – 13.45)
Apulaisosastonhoitaja Piia Puikko puh. 040 546 0726
Sosiaaliohjaaja Marja Laitila, Sauvosaaren sairaala, puh. 016 259 735

Osasto 1
Osastosihteeri puh. 0400 285 426
A- moduuli (huoneet 2-11) hoitajat puh. 050 364 4856
B- moduuli (huoneet 12-18) hoitajat puh. 050 361 3867

Osasto 2
Osastosihteeri puh. 016  259 733,  040 187 3186
A-moduuli (huoneet: 3-12)  hoitajat puh. 040 357 5532
B-moduuli (huoneet: 2, 13-19) hoitajat puh. 040 357 5376

Päiväsairaala, puh. 050 427 5604

Sauvosaaren sairaalassa hoidetaan perusterveydenhuollon sairaanhoitoa ja pitkäaikaista laitoshoitoa tarvitsevia potilaita. Kuntoutumista tukevalla ja voimavaralähtöisellä hoitotyöllä edistetään potilaiden terveyttä. Hoidon tavoitteena on, että potilaat voivat palata sairaalahoidon jälkeen kotiin, tuettuun palveluasumisyksikköön tai vanhainkotiin. Saattopotilaiden hoidon tavoitteena on luoda edellytykset mahdollisimman hyvään loppuelämään.

Osastot 1 ja 2 ovat 25-paikkaisia ympärivuorokautista sairaanhoidollista ja jatkokuntoutushoitoa tarjoavia yksikköjä. Osastoilla hoidetaan aikuisia kirurgisia-, sisätauti-, neurologisia-, psykiatrisia-, päihde- ja saattohoitopotilaita. Osastoilla hoidetaan myös pitkäaikaissairaanhoidon potilaita, jotka odottavat jatkoasumisen paikkaa palvelutalolle tai tehostetun palveluasumisen yksikköön. Hoidon tavoitteena on potilaan parhaan mahdollisen toimintakyvyn palautuminen ja terveyden edistäminen. Potilaan kuntoutumista tukevalla ja voimavaralähtöisellä hoitotyöllä pyritään mahdollisimman lyhyisiin hoitojaksoihin osastoilla. Osasto 1 on kotisairaalan tukiosasto yöaikana.

Päiväsairaala, puh. 050 427 5604
Päiväsairaalatoiminnan tavoitteena on tukea ja lisätä asiakkaiden ja heidän omaistensa terveyttä ja elämänhallintaa kotona selviytymisessä. Lisäksi toiminnan tavoitteena on vähentää asiakkaiden päivystyskäyntejä sekä siirtää palveluasumisen tarvetta myöhempään. Päiväsairaalan toiminta mahdollistaa asiakkaiden kotona selviytymistä varhaisella puuttumisella sairaanhoidollisin keinoin sekä verkostoitumisella eri yhteistyötahojen kanssa. Päiväsairaala toimii arkisin.