4.8.2021

Leukalan kodan ympäristön raivaus

Milloin kaupunki raivaa Leukalan kodan ympäristön risukot ynnä muut siten, että kaunis jokimaisema näkyy myös Leukalantieltä? Kota sijaitsee nyt katseilta piilossa ja ilkivalta mahdollistuu kun kukaan ei näe.

Ympäristöjohtaja Mika Grönvall vastaa:

Kodan ympäristö on siistitty. Pientä raivaustyötä voidaan tarvittaessa tehdä tälläkin kohdalla. Alue on tällä hetkellä suunnittelussa, joten suurempia raivauksia tai maanmuokkauksia ei alueella vielä tehdä.

Takaisin listaukseen