4.5.2021

Puistokadut

Onko kaupungilla kenties suunnitelmissa maalata suojateitä keskustan puistokatujen välille tai muuten lisätä puistokatujen houkuttelevuutta muillekin kuin autoilijoille? Huomasin, että asiasta oli ehdotus otakantaa.fi -palvelussa (Miten kehittäisit Kemin kaupungin viihtyisyyttä ja vetovoimaa 30000 eurolla?).

Lisäksi suojateitä on toivottu kuntalaisaloitteessa Meripuistokadun liikenneturvallisuuden parantamiseksi. Vielä tähän liittyen, vaikka nyt ollaan onneksi jo keväässä, voisiko kaupunki talvisin aurata puistokadut lumesta?

Osallistavan budjetin ehdotuksissa kaipailtiin myös lisää puita ym. istutuksia, lähiluonnon lisäämistä jne. Onko kaupungilla tähän liittyen suunnitelmia?

Tekninen johtaja Mika Grönvall vastaa:

Kaupunki maalaa suojateitä ja toteuttaa muita ajoratamaalauksia joka kesä. Meripuistokadusta on suunnittelu käynnissä ja siinä huomioidaan suojatieratkaisutkin. Puistokäytävien välille maalattavat suojatiet ovat hieman haasteellisia, koska autoille ei jäisi juurikaan odotustilaa.

Puita ja pensaita istutetaan tänäkin kesänä eri hankkeiden yhteydessä. Puistokäytävien aurausta on harkittu ja joitakin on myös toteutettu ja suunnitellaan edelleen toteutettavaksi. Tämä tosin tarkoittaisi ylläpitokulun kasvua ja siksi asiaa täytyy tarkastella aina talousarviokäsittelyjen yhteydessä.

Takaisin listaukseen