22.9.2022

Sähkörautatie MetsäGroupiin

Parhaillaan ollaan rakentamassa suoja-aitoja tulevalle säkörautatielle MetsäGroupiin. Läntisen suoja-aidan rakentaminen on aloitettu verkkoaidalla rautatieasemalta. Jos rakentaminen jatkuu verkkoaitana, se ei toimi äänieristeenä Lapintien asunnoille Koivuharjulta alkaen. Myös kaupungin hoitokodit kärsivät melusta Karihaarassa. 

Vs. Ympäristöjohtaja Risto Pöykiö vastaa: 

Rautatien suojana oleva verkkoaita ei ole melueste, vaan este että radalle ei mennä.
Mitä tulee rautatien ja Sahansaarenkadun liikenteen aiheuttamaan meluun, niin ymmärtääkseni melusuojaukset ja niiden sijainti on jo päätetty kun suunnitelmat radasta ja tiestä tehtiin ja hyväksyttiin. Meluesteiden rakentaminen radan/Sahansaarenkadun varteen ja niiden sijoituspaikat on tietääkseni ratkaisu melumallinnuksen perusteella.

Ympäristönsuojelulailla ei voida määrätä esim. Väylävirastoa tai Metsä Fibreä rakentamaan meluesteitä.

Melun osalta totean vielä, että odotetaan elokuuhun 2023 kunnes koko rautatie ja Sahansaarenkatu on valmis. Jos silloin havaitaan puutteita meluesteiden sijoittelussa, niin tienpitäjä/rautatienpitäjä voi niitä jopa rakentaa lisää.

Takaisin listaukseen