2.1.2024

Vammaisten kuljetuspalvelun muutos

Heiskasen Liikenne Oy hoitaa Kemin onnikkapalvelua vielä vuoden 2023. Sitten vastuu siirtyy Kemin kaupungille. Käytettävät kuljetuspaivät aiotaan pudottaa kahteen arkipäivään. Torstai ja perjantai. Onnikkaa käyttäville ei kuitenkaan riitä vain yksi kaupassakäyntipäivä viikossa jo elintarvikkeitten takia. Mikä on este ottaa kuljetuspäiväksi myös maanantai

Ympäristöjohtaja Mika Grönvall vastaa


Hyvinvointialue vastaa lakisääteisistä kuljetuspalveluista ja heidän kuljetuspalvelumalli on muuttunut 1.1.2024 alkaen. Kaupunki pyrkii kuitenkin järjestämään kuljetuspalvelua myös sellaisille asukkaille, jotka eivät pääse lakisääteisten palveluiden piiriin. Kaupunki on nyt järjestänyt kolmen kuukauden kokeilumallin, jonka jälkeen päätetään kuljetuspalvelun jatkosta ja sen palvelutasosta. Palvelutasoon vaikuttaa tarve, käyttäjämäärä ja tarvittava rahoitus. 

Takaisin listaukseen