Ajoksen Puidenpuuttuman uimaranta vuonna 1952. KUVA: Kemin historiallisen museon kuva-arkisto

3.10.2023

Ajoksen Puidenpuuttuman hiekkarannan raivaukset saatu päätökseen

Kunta-Helmi avustuksen turvin ranta-alueelle tehtiin luontoinventointi kesällä 2021 täydentämään olemassa olevaa luonto- ja lajitietoa. Seacomb hankkeen puitteissa kartoitettiin myös vesikasvillisuus. Inventointien ja olemassa olevien tietojen perusteella laadittiin syksyllä 2022 ennallistamissuunnitelma. Lapin ELY keskus hyväksyi suunnitelman tammikuussa 2023. Varsinaiset hoitotoimenpiteet käynnistettiin syyskuun lopulla 2023.

Yleisötilaisuus Ajoksen Puidenpuuttuman hiekkarannalla

Tule keskustelemaan luonnonsuojelualueella tehdyistä kunnostustoimenpiteistä lauantaina 14.10 kello 13.00-14.00 Ajoksentie 264 (”Ajoksen uimaranta”). Paikan päällä Kunta- ja järjestö-Helmi vastaava kertoo alueella tehdyistä luontokartoituksista ja käyttö- ja hoitosuunnitelmista.

Puidenpuuttuman hiekkaranta lokakuu 2023

Puidenpuuttuman luonnonsuojelualue on osa Perämerensaarten Natura-aluetta. Suojelupäätöksen mukaan, alueella on sallittu sen nykyinen käyttö virkistykseen. Muut toimet edellyttävät Elyn hyväksymää kunnostussuunnitelmaa.

Ajoksen Puidenpuuttuman ranta-alue ennen toimenpiteitä

Suunnitelman mukaisesti alueelta on poistettu rantavyöhykkeen paju- ja leppäpensaikot juurineen. Rantapensaikon poisto edesauttaa aallokon kasaaman rantahiekan liikkumista. Luontotyypiltään Itämeren hiekkarannat ovat erittäin uhanalaisia. Kaikkea ei ole kuitenkaan poistettu tai muokattu muun muassa uhanalaiset suomyrttikasvustot ja liikkuvat rantavehnädyynit on jätetty rauhaan. Paikoitusalueen viereinen harmaan dyynin keto on niitetty ja männyntaimet poistettu. Kedolla kasvaa suojeltua ja uhanalaista perämerenketomarunaa ja tataarikohokkia. Uloimmalla rantaniittyvyöhykkeellä kasvaa myös verisuopunakämmeköitä.

Puidenpuuttuman hiekkaranta 2023. Syyskuun myrsky liikuttanut rantahietikkoa.

Toimenpiteiden tavoitteena on saada aikaan elävä ranta hietikkoineen, niittyineen ja rantadyyneineen. Myös maisema ja ranta-alueen käyttö paranee. Nyt tuuli ja meri aallokkoineen pääsee viimeistelemään yhden Kemin Helmistä.

Yhteystiedot:

Peter Brusila
Kemin kaupunki
maankäyttösuunnittelija
Kunta- ja järjestö-Helmi vastaava
peter.brusila(at)kemi.fi
040 725 4750

Takaisin listaukseen