7.1.2021

Asemakaavan voimaantulo

Kemin teknisen lautakunnan 17.11.2020 § 106 hyväksymä Vilmilän asemakaavaa koskeva päätös on saanut lainvoiman. Päätös koskee Kemin 23. kaupunginosan, Vilmilän korttelia 2307 sekä suojaviheraluetta.

Asemakaava tulee voimaan tällä kuulutuksella.

Kemi 7.1.2021 Tekninen lautakunta

Takaisin listaukseen