19.8.2020

Asemakaavan voimaantulo

Kemin kaupunginvaltuuston 15.6.2020 § 49 hyväksymä Tervaharjun asemakaavan muutosta (liikerakennusalueen laajennus) koskeva päätös on saanut lainvoiman. Päätös koskee Kemin 11. kaupunginosan, Tervaharjun kortteleita 1156, 1173 ja 1175 sekä katu- ja viheralueita, Kemin 21. kaupunginosan, Karjalahden yleisen tien aluetta ja kaupunginosan rajaa sekä Kemin 11. kaupunginosan, Kivikon katualuetta.

Asemakaava tulee voimaan tällä kuulutuksella.

Kemi 19.8.2020 Kaupunginhallitus

Takaisin listaukseen