31.8.2022

Harrastustoimintaa koulupäivien yhteyteen


Kemin kouluissa toteutetaan Suomen harrastamisen mallin –hanketta nimellä Harrastusten jäänmurtaja II kuluvana lukuvuonna 2022-23.

Suomen harrastamisen mallin päätavoitteena on lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisääminen. Tarkoituksena on mahdollistaa lapselle ja nuorelle mieluisa ja maksuton harrastus koulupäivän yhteyteen kerran viikossa ja erityisesti niille lapsille, joilla ei vielä ole harrastusta.

Harrastamiseen myös sitoudutaan, eli käydään harrastuksessa koko lukuvuosi. Talvella 2022 kartoitettiin joka koululla lasten harrastetoiveita. Jokaiselta koululta kerättiin eniten suosiota saaneet harrastetoiveet ja niiden perusteella laadittiin harrastelukujärjestys, joihin lähdettiin etsimään vetäjiä.

Harrastusten jäänmurtajassa ovat mukana kaikki Kemin perusopetuksen koulut. Harrastustoiminnan ohjaajina toimii kaupungin omaa henkilöstöä, seurojen tai yhdistysten ohjaajia sekä yksityisiä toimijoita Kivalo-opiston kautta. Ohjaajilta edellytetään 18 vuoden ikää, ammatillista otetta lasten ja nuorten ohjaamiseen sekä halua kohdata ja kasvattaa yhteisöön kuuluvia, toiset huomioonottavia lapsia ja nuoria.

Suomen harrastamisen mallissa yhdistyvät lasten ja nuorten kuuleminen harrastustoiveista, olemassa olevien hyvien käytäntöjen ja toimintatapojen koordinoiminen sekä koulun ja harrastustoimijoiden yhteistyö.

Kouluilla toimii myös kiertävänä harrasteohjaajana Niina Väisänen, joka aktivoi oppilaita aamupäivissä myöhemmin koulupäivänsä aloittavien parissa, välitunneilla sekä iltapäivissä.

Harrastuksien ilmoittautuminen on nyt auki! Tervetuloa harrastamaan.


Harrastuksiin ilmoittaudutaan linkin takaa löytyvien kerhotietojen kautta

Linkki harrastuskerhojen tietoihin


Lisätietoja:
Hyte-koordinaattori Janne Jylkkä
puhelin 040 092 9048
janne.jylkka@kemi.fi

Harrasteohjaaja Niina Väisänen
puhelin 040 664 5086
niina.vaisanen@kemi.fi

Takaisin listaukseen