11.3.2021

Ikävihreä Pruntsi osallisti kemiläisiä kehittämiseen

Kemiläisiä haastettiin mukaan ikä- ja muistiystävällisen asuinalueen sekä hyvinvointia edistävän toimintamallin kehittämiseen. Vastauksia kyselyyn saatiin 72. Kehittämiseen osallistui lisäksi Kemikammarin kävijöitä, Pruntsin korttelin asukkaita omaisineen, Leipätehtaan toimintakeskuksen väki sekä alueen muut toimijat.

Kemiläisten mielestä ikäystävällisen asuinalueen tulisi olla sellainen, jossa voi liikkua itsenäisesti, tavata toisia ihmisiä, olla osana yhteisöä ja harrastaa itselleen mieluisia asioita. Tärkeänä pidettiin myös alueen turvallisuutta, rauhallisuutta ja esteettömyyttä. Ympäristön toivottiin olevan virikkeellinen ja kaunis, joka mahdollistaa ja kannustaa liikkumaan. Alueelle toivottiin mm. puistoa, kahvilaa, ruokalaa ja yhteistä olohuonetta. Tärkeäksi koettiin myös palvelujen saatavuus ja tietoa, mistä apua saa, kun sitä tarvitsee. Avulla tarkoitettiin esimerkiksi digineuvontaa, siivousapua tai lomakkeiden täyttöä.

Kyselyn vastauksia sekä työpajojen ja keskusteluiden aineistoa hyödynnetään Ympäristöministeriön tukeman Ikävihreä Pruntsi hankkeessa, asuinkorttelin suunnittelussa sekä kemiläisten ikäihmisten hyvinvointia edistävän suunnitelman laatimisessa.

Kemi kiittää kaikkia Ikävihreä Pruntsin kehittämiseen osallistujia!

Lisätietoja: Tanja Marjanen-Korkala, hankesuunnittelija, 040 663 1637, tanja.marjanen-korkala@kemi.fi

Takaisin listaukseen