22.6.2022

Ilmoitus asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville asettamisesta 22.6.2022 lähtien ja kuulutus asemakaavan hyväksymisestä

SAUVOSAARI: Kemin kaupungin 1. kaupunginosan, Sauvosaaren korttelin 102 tontteja 6 ja 7 sekä osaa tontista 8 koskeva Sauvosaaren pistetalojen asemakaavan muutos on tullut vireille kaupunginhallituksen 22.11.2021 § 409 hyväksymässä kaavoituskatsauksessa. Kaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa uudiskerrostalon rakentaminen Kauppakadun varteen sairaalan nykyisen yksikerroksisen väistötilan paikalle.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) asetetaan nähtäville yllä mainitusta päivästä lähtien kaupungintalon 4. kerroksen ilmoitustaululle sekä alapuoleisesta linkistä.

OAS:ssa tiedotetaan kyseessä olevan kaavamuutoksen osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelystä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista. OAS perustuu maankäyttö- ja rakennuslakiin (MRL 63 §). Siinä kerrotaan mitä suunnitellaan, kerrotaan kaavaprosessin vaiheet, keitä valmistelussa kuullaan, miten suunnitelmiin voi vaikuttaa ja ketkä kaavaa valmistelevat. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa päivitetään tarpeen mukaan työn kuluessa.

Kuulutus asemakaavan hyväksymisestä

Kemin kaupunginvaltuusto on päätöksellään 13.6.2022 § 50 hyväksynyt Karjalahden pohjoisosan asemakaavan muutoksen (Tervahalli / Biltema). Kaava koskee Kemin 21. kaupunginosan, Karjalahden kortteleita 2108 ja 2114 sekä katualueita.

Kaavan hyväksymistä koskevaan päätökseen saa hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kemi 22.6.2022 Kaupunginhallitus

Takaisin listaukseen