21.2.2024

Ilmoitus asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) nähtäville asettamisesta 22.2.2024 lähtien (Tyttölyseo)

SAUVOSAARI: Tyttölyseon ja lukion tontteja koskeva asemakaavan muutos on tullut vireille kaupunginhallituksen 31.10.2023 § 352 tekemällä päätöksellä. Kaavamuutos koskee Kemin kaupungin 1. kaupunginosan, Sauvosaaren korttelin 117 tontteja 8 ja 9, korttelin 148 tonttia 1 ja osaa tontista 15 sekä osaa Urheilukadun katualueesta ja yleisestä pysäköintialueesta korttelissa 148.

Asemakaavamuutoksen tavoitteena on tutkia alueen kehittämismahdollisuudet yhtenäiseksi koulukampusalueeksi.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) asetetaan nähtäville yllä mainitusta päivästä lähtien kaupungintalon 4. kerroksen ilmoitustaululle sekä alapuoleisessa linkissä:

OAS:ssa tiedotetaan kyseessä olevan kaavamuutoksen osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelystä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista. OAS perustuu maankäyttö- ja rakennuslakiin (MRL 63 §). Siinä kerrotaan mitä suunnitellaan, kerrotaan kaavaprosessin vaiheet, keitä valmistelussa kuullaan, miten suunnitelmiin voi vaikuttaa ja ketkä kaavaa valmistelevat. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa päivitetään tarpeen mukaan työn kuluessa.

Kemi 22.2.2024 Kemin kaupunki / kaavoitus

Takaisin listaukseen