28.1.2022

Irtisanomisesta selviytymiseen -hanke (ESR) käynnisti toimintansa Kemissä, Keminmaassa ja Simossa.

Hankkeen tavoitteena on tukea tilanteessa, joka syntyi Stora Enson ilmoittaessa Kemin Veitsiluodon tehtaan sulkemisesta keväällä 2021. Autamme löytämään ratkaisuja ja tuemme eteenpäin irtisanottuja ja heidän lähipiiriään muuttuneessa tilanteessa yhdessä muiden alueen toimijoiden kanssa.

Kuvassa vasemmalta oikealle hanketyöntekijät Nina Kukkonen, Tuija Teikari, Anu Fisk ja hankesuunnittelija Henna Halttu Kemin toimipisteessään Jukolassa, nahkurinkatu 17. Kuva: Nina Kukkonen

Irtisanomisesta selviytymiseen –hanke käynnisti toimintansa Kemissä, Keminmaassa ja Simossa vuoden vaihteessa.  Hankkeen toteutusaika on 1.11.2021-30.6.2023 ja hanke toteutetaan Kemin kaupungin ja Lapin yliopiston yhteishankkeena. Kustannusarvio on 502 419 €, josta EU-tuki on 452 178 € (90 %). Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahaston lisäksi Kemin, Simon ja Keminmaan kunnat sekä Lapin yliopisto. Toiminta-alue hankkeella on Kemi, Keminmaa ja Simo. 

Hankkeessa järjestetään Stora Enson Veitsiluodon tehtaalta sekä alihankkijoilta irtisanotuille sekä heidän läheisillensä matalalla kynnyksellä yksilöllistä palveluohjausta, keskusteluapua sekä monenlaisia hyvinvointia tukevia ryhmäaktiviteetteja, jotka määräytyvät osallistujien tarpeiden ja mielenkiinnon mukaan. Osana äkillisen rakennemuutoksen suunnitelmaa hankkeessa kehitetään toimintamallia vastaavien äkillisten muutostilanteiden varalle. Tässä hyödynnetään rakenteellisen sosiaalityön keinoja. 

Näkemystä neljältä eri vuosikymmeneltä 

Hankkeessa työskentelee kolme hanketyöntekijää ja yksi hankesuunnittelija, joista kukin tuo hankkeeseen erilaista, toisiaan täydentävää osaamista. Työttömien terveystarkastus –toimintamallia Kemissä mukana luomassa ollut terveydenhoitaja Tuija Teikarin vastuualueena hankkeessa on Kemin lisäksi Simo. Viime vuodet Suomessa ja Ruotsissa lähiesihenkilön töitä tehneen sairaanhoitaja Anu Fiskin vastuualueena ovat Keminmaa ja Kemi. Sosiaalityöntekijä Henna Halttu vastaa Lapin yliopiston hankesuunnittelijana toiminnan kartoittamisesta ja mallintamisesta. Lapin yliopiston osuudessa hän kehittää rakenteellista sosiaalityötä. Tiimin kuopuksen Nina Kukkosen, sosionomi, vastuualueena on Kemi. Lisäksi hän vastaa hankkeen viestinnästä muun toiminnan ohella. Hanketta koordinoivat Kemin kaupungin kehittämispäällikkö Marja Kivekäs sekä Lapin yliopiston sosiaalityön oppiaineen yliopistonlehtori Liisa Hokkanen ja dosentti Tarja Orjasniemi. 

Hanketyöntekijät tavoittaa Keminmaan kunnantalolta, Simon kirjaston yläkerrasta, Kemistä perheneuvolasta, Jukolasta ja Pointista sekä paikallisista tilaisuuksista, joihin hanketyöntekijät jalkautuvat. Puhelimitse heidät tavoittaa arkisin kello 8–15. 

Kemi: Nina Kukkonen, nina.kukkonen@kemi.fi, 040 6627 675

Keminmaa: Anu Fisk, anu.fisk@kemi.fi, 040 6614 519

Simo: Tuija Teikari, tuija.teikari@kemi.fi, 040 6623 948

Lapin yliopisto: Henna Halttu, henna.halttu@ulapland.fi, 040 6158 886

Facebook: https://www.facebook.com/Irtisanomisestaselviytymiseen

Marja Kivekäs
Kehittämispäällikkö
marja.kivekäs@kemi.fi
040 677 1119

Työllisyyden yhteispalvelu Pointti

  • Kohderyhmä: Veitsiluodon ja alihankkijoiden irtisanotut työntekijät, heidän läheisensä, sote-ammattilaiset sekä järjestötoimijat
  • Kustannusarvio: 502 419 euroa
  • Rahoitus: Euroopan sosiaalirahasto (ESR) 452 178 euroa (90 %), Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Kemin kaupunki, Lapin yliopisto, Keminmaan kunta ja Simon kunta.
  • Toteuttajat: Kemin kaupunki ja Lapin yliopisto
  • Toiminta-alue: Kemi, Keminmaa ja Simo
  • Hankeaika: 1.11.2021-30.6.2023
  • Työntekijät: Anu Fisk, sairaanhoitaja YAMK, Keminmaan ja Kemin työntekijä, Nina Kukkonen, sosionomi AMK, Kemin työntekijä, viestintä Tuija Teikari, terveydenhoitaja AMK, Simon ja Kemin työntekijä Henna Halttu, sosiaalityöntekijä YTM, Lapin yliopisto, toiminnan mallintaminen
Vipuvoimaa EU:lta -ohjelman logo
Euroopan sosiaalirahaston logo
Takaisin listaukseen