25.11.2021

Jouluostoksille bussilla – ilmaiseksi

Vihreä ja kestävä Kemi kannustaa käyttämään Kemin kaupungin julkista liikennettä tarjoamalla maksuttomat matkat kahtena joulunalusviikonloppuna 11.-12. ja 18.-19.12.2021

Eikä siinä vielä kaikki, joukkoliikenteen ekologisuutta korostetaan ajamalla maksuttomat vuorot biodieseliä käyttäen. 

Aikataulut: www.kemintaksi.fi, www.meri-lapinjoukkoliikenne.fi, www.matkahuolto.fi sekä Matkahuollon ”Reitit ja Liput” –sovellus. 

Maksuttomuus ei koske markkinaehtoista liikennettä. 

Toiveena ja tavoitteena on, että joukkoliikenteen käyttö yksityisautoilun vaihtoehtona lisääntyisi. Bussissa istuessa ehtii joulukiireiden keskelläkin uhrata ajatuksen liikenteen ilmanlaatuvaikutuksiin ja omiin liikkumistottumuksiin – voisiko oman auton käyttöä vähentää muulloinkin? 

Erilaiset tempaukset toimivat huomionkiinnittäjinä ja muistuttajina, mutta hiilineutraaliuden saavuttaminen ja kestävä kehitys eivät ole yhden kampanjan asioita. Tavoitteena on, että kestävän kehityksen ajattelutapa ohjaa vähitellen automaattisesti kaikkea toimintaamme. 

Hinku 

Kemi on noin vuoden verran kuulunut hiilineutraaliin Suomeen tähtäävään Hinku-verkostoon, jonka jäsenten tavoitteena on 80 %:n päästövähennys alueellaan aikavälillä 2007-2030 (pl. teollisuuden päästökaupan alaiset päästöt). 

Kestävä kehitys 

”Kestävä kehitys on kehitystä, joka tyydyttää nykyhetken tarpeet viemättä tulevilta sukupolvilta mahdollisuutta tyydyttää omat tarpeensa. Sen kolmeksi peruselementiksi ovat muotoutuneet ekologinen, taloudellinen sekä sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys. Kestävän kehityksen tavoitteet tähtäävät siihen, että ihmiset oppivat elämään sopusoinnussa luonnon ja toistensa kanssa.” 

YK:n Ympäristön ja kehityksen maailman komissio 1987 

 Yhteyshenkilö/lisätietoja: 

Eija Kinnunen, kestävän kehityksen koordinaattori,  

projektipäällikkö Yritysten vihreä ja kestävä Kemi  

+358 40 161 6590;  eija.kinnunen@kemi.fi 

Takaisin listaukseen