1.10.2021

Kansainvälisestä matkailusta entistä kestävämpää

Kemi kaupunki tukee Meri-Lapin Matkailua olla mukana kestävää matkailua kehittävässä ohjelmassa. Mukaan toivotaan kaikki Meri-Lapin kunnat ja kansainvälisen matkailun piirissä toimivat yrittäjät, jotta alueemme ympärivuotinen matkailu kasvaa ja kehittyy kestävällä pohjalla.

Tämän päivän kuluttajat odottavat enemmän arvopohjaista liiketoimintaa, toimialasta riippumatta. Matkailuala – kuten muutkin alat – on siis selvässä muutoksen tilassa. Matkailijoiden odotukset heijastavat kasvavassa määrin kestävän kehityksen aaltoja, sen laajempaa tietämystä ja ymmärrystä. Ekologinen vastuullisuus on ollut nähtävissä jo useita vuosia, ja kun vastuullisuus edelleen laajenee taloudellisiin, sosiaalisiin ja kulttuurillisiin arvoihin on matkailutoimijoiden viimeistään nyt tartuttava kehityksen kulkuun mukaan.

Kun asiakkaiden mieltymykset ja odotukset muuttuvat, kysyy se usein varsinaista ketteryyttä yrittäjältä vastata tähän onnistuneesti, ja ihanteellisesti jopa ennakoivasti. Matkailijoiden tarpeisiin vastaaminen on haasteellista, sillä uudenlaisen toimintatavan suunnittelukin jo vaatii merkittävän siivun yrittäjän päivästä. Kilpailu on kovaa, sillä asiakkaiden odotukset kohdistuvat entistäkin valikoivampiin ja yksilöllisempiin palveluihin.

Perämeren Jähti matkalla elokuussa 2021. KUVA: Tiina Laukkanen

Selvää on, että kestävän kehityksen mukainen toiminta on – ja tulee olemaan – selvä kilpailuvaltti sekä kotimaan että ulkomaan markkinoilla. Eikä kyse ole enää pelkästään trendeistä, vaan maailmanlaajuisesta ajattelutapaan juurtuneista arvoista ja valinnoista. Erityisesti Suomen luonnon puhtauden ja aitouden vaaliminen on merkittävällä sijalla.

Reilun vuoden jyllänneestä pandemiasta toipuminen on jo monin paikoin tarkoittanut uudenlaisen tasapainon miettimistä, kun sekä työn että vapaa-ajan ympäristöt ovat muuttumassa. Tämä aika on mahdollisesti tarjonnut myös matkailutoimijoille sytykkeen omien toimintatapojen uudelleen arvioimiseen, ja kestävän kehityksen toimintamallien tarkastelulle. Aivan lennosta ei toimintatapojen muuttaminen useinkaan onnistu, vaan yrittäjät tarvitsevat suuntaviivoja ja yhteisiä toimintoja löytääkseen omalle yritykselle parhaat mahdolliset toimintamallit.

Mukaan ohjelmaan

Business Finland yhdessä Visit Finlandin kanssa on kehittänyt kestävän matkailun koulutusohjelman, Sustainable Travel Finland STF. Matkailijat löytävät vastuullisen matkailupalvelun helposti STF-merkin saaneista yrittäjistä. Yritykset hakevat mukaan ohjelmaan, ja suorittavat STF-polun, joka on luotu onlinealustalle. Ohjelman hakulomake löytyy Business Finlandin kotisivuilta tästä linkistä. Meri-Lapin Matkailu käy alueorganisaatiolle suunnattua koulutuspolkua.

Ohjelma tarjoaa toimintamalleja ja auttaa sekä yrittäjiä että matkailualueita näkyvämmin edistämään kansainvälistä matkailua kestävällä mallilla. Matkailuala koko laajuudessaan, matkanjärjestäjät, majoitusyritykset, ravintolat, oheispalvelut ja alueorganisaatiot, saavat STF-ohjelmaan osallistumisen myötä tietoa, ohjeita, suosituksia ja vinkkejä kestävän matkailun menestyvään omaksumiseen. Ja ennen kaikkea kuinka tehokkaammin markkinoida omaa kestävän kehityksen toimintaa.

Business Finland tarkastelee systemaattisesti matkailualan signaaleja, ja ennakoi tulevia näkymiä. STF-ohjelma kehitettiin edistämään Suomea merkittävänä vastuullisen matkailun kohdemaana. Se tarjoaa kartan, jonka avulla yrittäjä voi suunnata pitkälle tulevaisuuteen.

Lisätietoa:
Jenni Rissanen, Meri-Lapin matkailu, jenni@visitsealapland.com

Lue lisää kestävästä matkailusta:

Takaisin listaukseen