23.4.2020

Kemi valmistautuu kasvuun ja teollisuuden suurinvestointeihin – kehittämishanke alkuun

Kemiin on suunnitteilla mittava biotehdasinvestointi. Tähän liittyen Kemin kaupunki on aloittanut Kemi valmistautuu kasvuun, teollisuuden suurinvestoinnit Meri-Lapissa -hankkeen.

Sen tavoitteena on tukea ja kehittää pienten ja keskisuurten yritysten toimintaympäristöä ja liiketoimintamahdollisuuksia. Pyrkimyksenä on vahvistaa alueellista valmiutta ja yhteistyötä Meri-Lapissa ja näin edistää kasvua, kilpailukykyä ja kansainvälistymistä.

Hankkeen projektipäällikkönä on aloittanut 14. huhtikuuta kauppatieteiden maisteri, diplomi-insinööri Erpo Kiviniemi.

”Tarkoituksena on parantaa merilappilaisten yritysten mahdollisuuksia päästä kumppaneiksi ja alihankkijoiksi Metsä Groupin biotuotetehtaan rakentamisurakkaan. Uudet työpaikat ja asukkaat lisäävät alueen elinvoimaa”, sanoo Kiviniemi.

Alueellisen valmiuden vahvistamisessa hanke tekee yhteistyötä Kemin kaupunkikonserniin kuuluvan Digipoliksen sekä Ammattiopisto Lappian kanssa. 

Toimintaperiaatteita ovat ekologisuus ja kestävyys, joiden noudattajana Kemin kaupunki on jo yltänyt julkisen sektorin edelläkävijäksi. Talousalueen suurteollisuusyritykset ovat alojensa edelläkävijöitä bio- ja kiertotaloudessa.

Hanke on saanut rahoitusta Euroopan aluekehitysrahastolta (EAKR) ja valtiolta 320 000 euroa. Summa kattaa hankkeen kokonaiskustannuksista 80 prosenttia.

Projekti kestää alustavan suunnitelman mukaan elokuun 2021 loppuun. Sille haetaan kuitenkin jo nyt jatkoa.

Takaisin listaukseen