21.12.2021

Kemin Energia ja Vesi Oy:n toiminta-alue-ehdotuksen kartat ovat nähtävänä 22.12.2021-28.2.2022

Kemin Energia ja Vesi Oy toimii vesihuoltolain mukaisena vesihuoltolaitoksena Kemin kaupungin alueella. Toiminta-alue on määritetty vuonna 2001 eikä se ole kaikilta osin ajan tasalla. Tämän vuoksi toiminta-aluetta on nyt tarvetta tarkistaa vastaamaan toteutunutta ja suunniteltua yhdyskuntakehitystä.

Toiminta-alue-ehdotuksen kartat pidetään vesihuoltolain mukaisesti julkisesti nähtävillä yllä mainittuna ajankohtana kaupungintalon 4. kerroksen ilmoitustaululla sekä alla olevasta linkistä.

Karttaehdotukset toiminta-alueeksi löytyvät myös Kemin karttapalvelusta osoitteesta https://kartta.kemi.fi/ > Aluejaot ja rajaukset -otsikon alta sekä alla olevasta linkistä

Toiminta-alueella ja niiden läheisyydessä olevien kiinteistöjen omistajilla ja haltijoilla sekä kaupunkilaisilla on mahdollisuus lausua asiasta mielipiteensä nähtävilläoloaikana. Mielipiteet on toimitettava kirjallisena osoitteella Kemin kaupunki, Elinvoimatoimiala/Kaavoituspalvelut, Valtakatu 26, 94100 Kemi tai osoitteeseen elinvoima@kemi.fi.

Kemi 22.12.2021 Elinvoimatoimiala/Kaavoituspalvelut

Takaisin listaukseen