20.8.2021

Kemin kaupungin elinvoimatoimiala ja Kemin Satama Oy kehittävät yhdessä työhyvinvointia

Keva on myöntänyt Kemin elinvoimatoimialan ja Kemin Satama Oy:n yhteiselle työelämän kehittämishankkeelle 10 000 euroa. Työkyvyn kehittämistä ketterästi -hankkeen päävastuullisena organisaationa toimii Kemin Satama Oy. Hanke toteutetaan 1.9.2021–31.8.2022 välisenä aikana.

Hanke vastaa erittäin hyvin Kemin ajankohtaisiin haasteisiin. Kaupungin uudella organisaatiorakenteella sekä sataman käynnissä oleville investoinneilla vastataan alueen pysyvään elinvoimaisuuteen. Muutoksiin vastataan myös panostamalla yksilöiden sekä organisaatioiden työkykyyn ja -hyvinvointiin. Työkyvyn kehittämistä ketterästi -hankkeella tuetaan työntekijöiden, esihenkilöiden ja johtotason henkilöiden valmiuksia toteuttaa ihmiskeskeistä ja kehittyvää työyhteisöä.

Hankkeen myötä käytössämme on osallistavat ja innostavat työyhteisöt. Hankkeen tuloksia ja kokemuksia tullaan hyödyntämään jatkossakin. Hankkeessa syntynyttä työhyvinvointilähtöistä toimintatapaa on tarkoitus soveltaa myös muilla kaupungin toimialoilla ja liikelaitoksilla.

Lisätietoa antavat:

Hanna Alila, elinkeinopäällikkö
Kemin kaupungin elinvoimatoimiala
hanna.alila@kemi.fi
040 537 6261

Markku Rautio, toimitusjohtaja
Kemin Satama Oy
markku.rautio@keminsatama.fi
040 844 1350

Mari Blomqvist, trainer–Certified Results Coach
ParaVita
mari.blomqvist@paravita.fi
045 899 0228

Takaisin listaukseen