17.3.2020

Kemin kaupungissa voimassaolevat koronavirusepidemiaa koskevat suojaamis- ja rajoittamistoimet

Kaupunki järjestää yli 70-vuotiaille karanteeniin tarvittaessa apua esimerkiksi kauppa-asiointiin. Apua voi tiedustella puhelimella 18.3. alkaen numerosta 016 259 552.

1. Palveluasumisen yksiköissä ja Sauvosaaren sairaalassa vierailut on kielletty, kuitenkin pois lukien tapauskohtaisesti arvioiden kriittisesti sairaiden ja lasten oireettomat läheiset, saattohoidossa olevien läheiset sekä puoliso tai tukihenkilö synnytysosastolla. Erityistapauksissa tulee olla yhteydessä yksikön vastaavaan hoitajaan.

2. Kaikki kuntalaisten avoimet kokoontumispaikat ja seuraavat aktiviteetit on toistaiseksi suljettu. 

 • kulttuurikeskus kaikkine toimintoineen
 • uimahalli
 • Kemi-kammari
 • lastenkulttuurikeskus
 • nuorisotilat
 • koulujen liikuntasalien ja liikuntapaikkojen harrastuskäyttö
 • kaupungin järjestämät yleisötilaisuudet mukaan lukien teatteriesitykset, konsertit ja muut tapahtumat.
 • vanhusten päivätoiminta, kuntouttava työtoiminta ja työkeskukset
 • Leipätehdas
 • päiväsairaala ja päivätoiminta
 • omaishoidon valmennus
 • saunapalvelu rajoitetaan yhteen ryhmään
 • ryhmälomitus lopetetaan
 • tukiperhetoimintaa rajoitetaan
 • kiireetöntä palvelua supistetaan perheneuvolassa
 • toimipisteiden aukioloa rajoitetaan mm. sosiaalitoimisto
 • suositellaan yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoiden sekä uskonnollisten yhteisöjen toimivan samoin.

3. Varhaiskasvatuksen toimintayksiköt ja niiden yhteydessä järjestettävä esiopetus pidetään toiminnassa erityisiä suojaamistoimia noudattaen. Ne vanhemmat ja huoltajat, joiden on mahdollista järjestää lapsen hoito kotona, menettelevät niin. Varhaiskasvatusmaksuista ajalta, jolloin vanhemmat pitävät lapset kotona, tehdään päätös Kuntaliiton antaman ohjeistuksen mukaisesti.

4. Lukion ja peruskoulujen toiminta 

Kemin Lyseon lukion opetus  toteutetaan toistaiseksi etäopetuksena.

Ylioppilastutkinnon kokeet toteutetaan 13.3.2020 julkaistussa tiivistetyssä aikataulussa 23.3.2020 mennessä huomioiden terveysviranomaisten antamat määräykset.

Peruskoulujen opetus toteutetaan toistaiseksi etäopetuksena. Poikkeuksena se, että peruskoulujen vuosiluokille 1–3 järjestetään opetus kouluilla erityisiä suojaamistoimia noudattaen niiden vanhempien lapsille, jotka työskentelevät yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisillä aloilla. Lisäksi poikkeuksena järjestetään erityisen tuen päätöksen saaneiden oppilaiden lähiopetus sitä tarvitseville, kuitenkin niin että ne vanhemmat ja huoltajat, joiden on mahdollista järjestää lapsen hoito kotona toimivat näin.

5. Julkiset kokoontumiset rajoitetaan kymmeneen henkilöön ja suositellaan välttämään tarpeetonta oleilua yleisillä paikoilla. (Lapin AVI:n päätös 17.3.2020 463/2020)

6. Yli 70-vuotiaat kuntalaiset velvoitetaan pysymään erillään kontakteista muiden ihmisten kanssa mahdollisuuksien mukaan (karanteenia vastaavat olosuhteet). Kaupunki järjestää näille ihmisillä tarvittaessa apua esim kauppa-asiointiin. Apua voi tiedustella puhelimella 18.3. alkaen numerosta 016 259 552

7. Kaupunki lisää sosiaali- ja terveydenhuollon käytettävissä olevaa kapasiteettia vähentämällä kiireetöntä toimintaa. Samaan aikaan joustetaan lakisääteisistä määräajoista ja velvoitteista.

8. Varaudumme poikkeamaan kriittisen henkilöstön osaltatyöaikalain ja vuosilomalain säännöksistä sekä varaudumme kutsumaan erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon koulutettuja ammattihenkilöitä tarpeen mukaan töihin.

9. Kemin Energia ja Vesi Oy keskittyy toiminnassaan turvaamaan sähkön-, lämmön- ja veden saannin kaupungin alueella. 

Edellä kerrotut toimenpiteet astuvat voimaan välittömästi ja kohdat 6–8 astuvat voimaan 18.3. valmiuslain käyttöönoton tultua hyväksytyksi eduskunnassa.

Ohjeistusta päivitetään tilanteen ja valtioneuvoston päätösten niin vaatiessa.

Poikkeusolojen johtoryhmä 17.3.2020 kello 14., päivitetty klo 16 kohtaan 5 AVI:n päätöstiedot.

Takaisin listaukseen