23.10.2020

Kemin kaupunki on saanut ympäristöministeriön rahoituksen Ikävihreä Pruntsi -hankkeelle

Kemin kaupunki on saanut myönteisen päätöksen Ikääntyvien asumisen toimenpideohjelman avustushaussa. Ikävihreä Pruntsi -hanke toteutetaan 1.11.2020–31.10.2021. Hankkeen kustannusarvio on 97 000 euroa, josta ympäristöministeriön avustuksen suuruus on 58 200 euroa. 

Ympäristöministeriö on aloittanut Ikääntyneiden asumisen toimenpideohjelman vuosille 2020–22. Tavoitteena on tukea ikääntyneitä ja kuntia ennakoimaan ikääntyneiden asumisen tarpeita ja varautumaan  niihin, lisätä ikäystävällisten asumisvaihtoehtojen tarjontaa sekä kehittää asuinalueita ikääntyneille sopiviksi. 

Ympäristöministeriö on todennut, että ikäystävällisiksi suunnitellut asunnot ja asuinalueet sopivat kaikille. 

Kemin hankkeen tavoitteena on tehdä suunnitelma Pruntsin alueen kortteleiden kehittämisestä ikä- ja muistiystävälliseksi asuinalueeksi, joka hyödyntää asuin- ja elinympäristön mahdollisuudet hyvinvoinnin edistäjänä kestävän kehityksen periaattein ja tarjoaa alueen sosiaali- ja terveyspalveluita uudella tavalla. 

Pruntsin alueelle luodaan ikäystävällinen, hyvinvointia edistävä asuinyhteisö. Hankkeen aikana kehitetään hyvinvointia edistäviä toimintamalleja ja luodaan luontolähtöisiä toimintoja muun muassa Kemin kestävän kehityksen hankkeiden (esimerkiksi Euroopan aluekehitysrahaston tukemat Vihreä ja kestävä Kemi ja Ympärivuotinen kaupunkiviljely) avulla. 

Ikävihreä Pruntsi -hankkeessa suunnittelijana aloittaa geronomi (YAMK) Tanja Marjanen-Korkala 2.11.2020. Suunnittelija kokoaa alueen käyttäjistä ja toimijoista yhteisen verkoston. Aluesuunnitelma toteutetaan asiantuntijatyönä yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa. 

Tavoitteen saavuttamiseksi asukkaita osallistetaan kehittämiseen 

Osallistuminen kehittämiseen mahdollistetaan viestinnän ja monipuolisen vuorovaikutuksen keinoin. Osallistaminen on keskeinen toimintatapa kehittää ikäystävällistä Pruntsin aluetta. Suunnittelijan ja hanketoimijoiden tehtävänä on aktivoida alueen asukkaita ja toimijaverkostoa sekä luoda yhteisöllistä toimintatapaa yhdessä. 

Takaisin listaukseen