19.12.2023

Kemin perhekeskuksen joulukuun verkostotapaaminen: yhteenvetoa perhekeskuksen syksystä ja katse tulevaan

Verkostokirje: Joulukuun verkostotapaaminen

Yhteenveto syksystä sekä katse tulevaan

Vuoden 2023 viimeiset Kemin perhekeskuksen verkostotapaaminen järjestettiin verkostokahvien merkeissä 12.12.2023 Jukolan kohtaamispaikassa. Paikalle saapui perhekeskusverkostoon kuuluvia ammattilaisia eri toimialoilta Lapin hyvinvointialueelta, Kemin kaupungilta sekä järjestöistä. Tällä kerralla mukana oli myös Tulevaisuuden sote-keskus hankkeen sosiaalihuollon erityisasiantuntija Mikko Närhi. Verkostokahveilla esittäytyi myös Lapin hyvinvointialueen lounaisen alueen terveyden edistämisen koordinaattori Nina Kemilä. Tämän syksyn 2023 ajan perhekeskuskehittämistä Kemissä ollaan tehty Tulevaisuuden Sote keskus-hankkeessa. Hanke loppuu vuoden vuoden lopussa ja siksi tapaamisessakin kaikkia kiinnosti perhekeskuskehittämisen jatko Kemissä tämän vuoden jälkeen. Alkuun kävimme läpi ajankohtaisia asioita sekä perhekeskuskoordinaattori esitteli mitä kaikkea on tapahtunut syksyn perhekeskuskehittämisessä.

Syksyn aikana yhtenä päätavoitteena on ollut toimintojen ylläpitäminen ja kehittäminen niin, että toiminnot jatkuvat myös hankkeen loppumisen jälkeen. Pääasiassa tavoitteet liittyvät tiedottamisen, verkoston toimimisen sekä kohtaamispaikka toiminnan jatkumisen varmistamiseen. Kemin perhekeskusverkoston vahvuudeksi on aiemminkin nostettu verkoston jäsenten toimesta monialainen yhteistyön sujuvuus sekä koettiin, että verkoston kehittyminen on ollut hyvässä vauhdissa. Nyt kuitenkin epävarmuutta tuo epätietoisuus perhekeskuskoordinaation jatkumisesta. Ja seuraavaksi päästäänkin siihen asiaan, että miten perhekeskuskoordinaatio tulee jatkumaan vuoden 2023 jälkeen? Lapin hyvinvointialue on suunnitellut jatkavansa perhekeskuskehittämistä alueellisten perhekeskuskoordinaattoreiden kautta eli Lappiin on suunnitteilla neljä alueellista perhekeskuskoordinaattoria sekä yksi saamen palveluiden koordinaattori, jonka alueena on koko Lappi. Tästä aiheesta ja siitä, kuka tulee olemaan lounaisen alueen perhekeskuskoordinaattori, tulee lisää tietoa myöhemmin.


Tämän verkostotapaamisen tehtävänä olikin pohtia, miten oman työn kautta voi tukea alueellisen perhekeskuskoordinaattorin työtä Kemissä? Tiedottaminen omista palveluista ja muiden toiminnoista on tärkeää ja tällaiseen toimintaan kaikki verkostossa mukana olevat voivat osallistua. Yhteistyön tekeminen nähdään myös tärkeänä ja esimerkiksi erilaisten ryhmien sekä toimintojen yhteissuunnittelua tulisi kehittää, jotta vältyttäisiin päällekkäiseltä työltä ja tällainen toimintatapa voi myös vapauttaa resursseja. Ryhmiä voisi myös koordinoida sekä toteuttaa laajemminkin lounaisella alueella. Myös oman työn kautta moni toimija pystyy osallistumaan muun muassa kohtaamispaikkatoiminnan järjestämiseen tai erilaisten teemojen toteuttamiseen vierailemalla kohtaamispaikassa.


Tämän työskentelyjakson aikana oli myös tavoitteena kehittää perhekahvilatoimintaa. Perhekahviloissa kävijöitä on ollut koko syksyn todella hyvin, joka kertoo vahvasti palvelun tarpeellisuudesta. Myös iltaperhekahviloita on järjestetty tämän syksyn aikana yhteistyössä perhetyön, Kemin lasten kulttuurikeskuksen, MLL Kemi paikallisyhdistyksen sekä Lapin ammattikorkeakoulun Hyvinvointipysäkin kanssa. Myös näistä saatu palaute on ollut positiivista. Syksyn aikana perhekahvilan kävijöiden oli mahdollisuus antaa palautetta perhekahviloista kohtaamispaikkakyselyn kautta ja vastauksissa tuli esiin toiveet palvelun jatkumisesta ja sen eteen olemme syksyn aikana tehneet töitä. Iloksemme voimme sanoa, että olemme yhteistyössä saaneet rakennettua tiimin, joka jatkaa perhekahviloiden järjestämistä ensi vuonna. Perhetyö, Kemin seurakunta, Mannerheimin Lastensuojeluliitto Kemi ja mahdolliset muut toimijat ottavat kopin perhekahviloista ja perhekahvilatoiminta jatkuu myös keväällä 2024 Jukolan kohtaamispaikassa.

Ensi vuoden suunnitelmista vielä sen verran, että vape eli sähkötupakka ja erilaiset muut nikotiinituotteet ovat tällä hetkellä nuorten ja yhä nuorempien keskuudessa todellinen ilmiö. On siis tärkeää, että ammattilaisilla sekä vanhemmilla on myös käsitys mistä on kyse. Tämän vuoksi Kemin perhekeskusyhteistyönä on tulossa tammikuussa 2024 nikotiini- ja sähkötupakkatuotteista koulutus ammattilaisille sekä infotilaisuus huoltajille sekä aiheesta kiinnostuneille. Kouluttajana on Ennaltaehkäisevä päihdetyö Ehyt Ry:n asiantuntija. Olkaa kuulolla, tästä tulee vielä tarkempaa infoa myöhemmin.

Kiitos kaikille Kemin perhekeskuksen verkoston jäsenille syksystä ja yhteistyöstä! Teemme hyvää ja tärkeää työtä, muistetaan kuitenkin huolehtia kaikki osaltamme, että hommat jatkuvat ja kehittyvät myös ensi vuonna!

Hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta kaikille!

Perhekeskusterveisin, Anni-Leena Breilin
perhekeskuskoordinaattori, Tulevaisuuden sote keskus-hanke

Takaisin listaukseen