1.12.2023

Kemin perhekeskuksen marraskuun verkostotapaaminen

Ennaltaehkäiseminen ja varhainen tuki perhekeskuksessa

Verkostokahvit järjestettiin marraskuussa 14.11.2023 etänä Teams-yhteydellä ja paikalla oli eri alojen lapsille ja perheille palveluja järjestäviä ammattilaisia Kemin kaupungilta, Lapin hyvinvointialueelta, seurakunnalta sekä järjestöistä. Tällä kerralla verkostokahveilla teemana oli varhainen tuki. Ryhmätyöskentelyssä käytiin läpi varhaista tukea, mikä toimii ja mitä tulisi vielä kehittää. Tarkoituksena oli myös tuoda esille erilaisia konkreettisia toimia yhteistyön tekemiseen. Keskusteluissa yleisesti puhututti niin kehittämiseen liittyvät asiat, mutta esiin nousi myös toimivia toimintatapoja. Verkoston vahvuutena nähtiin monialainen työ ja verkoston kehittyminen on hyvässä vauhdissa, vaikkakin vielä on myös tarvetta kehittää esimerkiksi tiedottamisen osa-alueeseen liittyen niin verkoston sisällä kuin myös palveluiden käyttäjille. Huolta herätti myös perhekeskuskoordinaation epäselvyys tässä hetkessä, miten vuoden alusta perhekeskuskehittäminen toteutuu.

Varhaisen tuen näkökulmasta keskustelussa oli vahvasti esillä monialaisen yhteistyön tärkeys ja mahdollisuudet. Erilaisia toimintamalleja esimerkiksi työparityöskentelyä ja yhteistyötä neuvolan ja varhaiskasvatuksen sekä muiden toimijoiden välillä tulisi kehittää entisestään. Koulujen puolella ennaltaehkäisevässä ja yhteisöllisessä työssä kokemus koulunuorisotyöstä on ollut positiivinen. Koulunuorisotyöntekijät kohtaavat nuoria ja ovat läsnä koulun arjessa, mikä mahdollistaa myös sen, että koulunuorisotyöntekijät pystyvät reagoimaan erilaisiin tilanteisiin hyvinkin nopeasti. Myös yhteisövaikuttavuuden mallin jalkauttaminen on käynnissä ja siitä on hyvä kokemuksia kentällä. Kouluilla kehitetään hyvinvointityöhön, ennaltaehkäisemiseen sekä varhaiseen tukeen työkalupakkia, joka sisältää ohjeistuksia sekä materiaaleja. Sähköisistä palveluista Pyydä apua!-napin lisäksi myös enjaksa.fi ja normaali.fi alkaa myös tulemaan pikku hiljaa tutuksi.

Yhtenä isona yhteisenä kokonaisuutena keskustelussa nousi myös vanhemmuuden tukeminen ja tämä on tullut esille myös muissa keskusteluissa. Vanhemmuuden tukeminen on myös satsaus varhaiseen tukeen, tärkeää on ennaltaehkäistä haasteiden kasaantumista ja tilanteiden vaikeutumista. Yksi mahdollisuus yhteistyön ja vanhemmuuden tukemisen keinoksi voisi olla esimerkiksi Neuvokas perhe, joka on valtakunnallinen elintapaohjausmenetelmä. Huolta herätti myös tuen saaminen ja tuen löytäminen, nyt palveluiden käyttäjät voivat olla jo tiedon haun vaiheessa epätasa-arvoisessa asemassa, jos palveluiden tiedot ovat vaikeasti löydettävissä. Kemin sähköisestä perhekeskuksesta löytyy lasten, nuorten ja perheiden palvelut koottuna, mikä helpottaa palveluiden ja yhteistietojen löytymistä.

Samalla kun odottelemme tietoa jatkosta, meidän on myös suunnattava katsetta jo vuoteen 2024. Tälle vuodelle on vielä yhdet verkostokahvit ja sinne ovat tervetulleita kaikki perheiden parissa Kemissä työskentelevät ja vapaaehtoiset toimijat järjestöistä. Lisäksi perhekeskuksen verkostoon etsitään myös kehittäjäasiakkaita. Seuraava verkostotapaaminen kahvien ja yhteistyökehittämisen merkeissä järjestetään 12.12.2023 kello 8.30-10.30 Jukolan kohtaamispaikassa.

Takaisin listaukseen