10.8.2020

Kemin perusopetuksen koronaohjeistus 12.8.2020 alkaen oppilaille ja vanhemmille

 • Sairaana tai oireilevana ei pidä tulla kouluun vaan otetaan yhteys koronavirusneuvontapuhelimeen numeroon 040 825 1072.
 • Koulun henkilökunta ja huoltajat ohjaavat oppilaita päivittäin hyviin hygieniakäytäntöihin.
 • Koulupäivän aikana minimoidaan lähi- ja oppilasryhmien välisiä kontakteja tila-, välitunti- ja ruokailujärjestelyillä.
 • Vanhempia informoidaan ja tapaamisissa hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan etäyhteyksiä. Lähitapaamisissa otetaan huomioon hygieniaohjeet.
 • Vanhempainiltoja voidaan tarvittaessa järjestää ulkotiloissa tai etäyhteyksiä hyödyntäen.
 • Muiden kuin oppilaiden ja koulun henkilökunnan oleskelua koulun alueella tulee välttää.
 • Jos olet vieraillut Suomen luokittelemassa riskimaassa, on suositeltavaa olla kaksi viikkoa omaehtoisessa karanteenissa. Esimerkiksi Ruotsi luokitellaan riskimaaksi koronaviruksen suhteen. Huomioithan, että riskimaiden luokitus voi muuttua päivittäin.
 • Muistathan, että vain terveenä voit tulla kouluun!

Opetusjärjestelyitä

 • Opetus järjestetään lähiopetuksena. Lähiopetuksessa noudatetaan normaalia lainsäädäntöä.
 • Vuosiluokilla 1–6 opetus pyritään järjestämään pääosin saman luokanopettajan johdolla.
 • Vuosiluokilla 7–9 ja eri luokkien yhteisillä tunneilla pyritään hygieniaohjeilla, tilaväljyydellä ja siivouksella vähentämään tartuntariskiä.
 • Opetuksessa hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan lähistöllä olevia ulkotiloja sekä luontoympäristöjä.
 • Koulukuljetuksissa noudatetaan THL:n ohjeistusta.
 • Kouluissa ei järjestetä koko koulun yhteisiä tilaisuuksia.
 • Opetushallitus on laatinut ohjeet opetukseen osallistumisesta ja poissaoloista. Linkki ohjeisiin.
 • Lomamatkojen osalta noudatamme hallituksen ohjeistusta.
  Emme myönnä ulkomaan lomamatkoille poissaololupaa.

Ruokailu

 • Kädet pestään huolellisesti saippualla ennen ruokailua.
 • Ruokailulinjaston alusta löytyy käsidesi.
 • Ruokailuaikoja porrastetaan ja panostetaan tilaväljyyteen ruokailutilanteessa.
 • Hygieniaa tehostetaan ruuanvalmistuksen ja -jakelun sekä syömisen aikana.

Takaisin listaukseen