24.4.2020

Koronavirusepidemian aiheuttamat rajoitukset ja muutokset

Koronavirusepidemian aiheuttamat rajoitteet sekä muutokset aukioloajoissa ja palvelutuotannossa. Tiedote 24.4.2020 kello 14.

Ohjeistusta päivitetään tilanteen ja aluehallintoviraston sekä valtioneuvoston päätösten niin vaatiessa. Valtioneuvosto ohjeistanee rajoitustoimista seuraavan kerran 4.5.2020.

Palveluasumisen yksiköissä ja Sauvosaaren sairaalassa vierailut on kielletty, kuitenkin pois lukien tapauskohtaisesti arvioiden kriittisesti sairaiden ja lasten oireettomat läheiset, saattohoidossa olevien läheiset sekä puoliso. Erityistapauksissa tulee olla yhteydessä yksikön vastaavaan hoitajaan.

Sauvosaaren sairaala toimii pandemiasuunnitelman mukaisesti Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin pandemiasairaalana, tämän vuoksi kemiläisiä potilaita sijoitetaan myös naapurikuntien vuodeosastoille.

80 vuotta täyttäneiden kemiläisten soittokierros tilanteen ja palvelutarpeen arvioimiseksi käynnistyy 27.4. yhteistyössä Lapin ammattikorkeakoulun kanssa.

Kaikki kuntalaisten avoimet kokoontumispaikat ja seuraavat aktiviteetit on suljettu toistaiseksi:

 • kulttuurikeskus kaikkine toimintoineen
 • uimahalli
 • lastenkulttuurikeskus
 • nuorisotilat
 • koulujen liikuntasalien ja liikuntapaikkojen harrastuskäyttö
 • kaupungin järjestämät tapahtumat, teatteriesitykset ja konsertit.

Kesätapahtumien osalta tilannetta arvioidaan ja seurataan valtioneuvoston ohjeistusta.

Seuraavat toiminnot on tällä hetkellä suljettu 13.5. saakka.

 • Kemi-kammari
 • vanhusten päivätoiminta, kuntouttava työtoiminta ja työkeskukset
 • Leipätehtaan toimintakeskus
 • päiväsairaala ja päivätoiminta
 • omaishoidon valmennus
 • saunapalvelu rajoitetaan yhteen ryhmään
 • ryhmälomitus ja intervallihoito Apilassa lopetetaan
 • tukiperhetoimintaa rajoitetaan
 • kiireetöntä palvelua supistetaan perheneuvolassa
 • toimipisteiden aukioloa rajoitetaan muun muassa sosiaalitoimisto
 • Kemin kaupunki suosittelee vahvasti yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoiden sekä uskonnollisten yhteisöjen ottavan vastaavat rajoitustoimet käyttöön viipymättä.

Varhaiskasvatuksen toimintayksiköt ja niiden yhteydessä järjestettävä esiopetus pidetään toiminnassa erityisiä suojaamistoimia noudattaen. Ne vanhemmat ja huoltajat, joiden on mahdollista järjestää lapsen hoito kotona, menettelevät niin.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja ei peritä poikkeustoimien voimassa ollessa, mikäli perheet hoitavat lapsensa kotona. Päätös koskee päiväkoti- ja perhepäivähoitoa sekä esiopetuksen lisäksi varattua varhaiskasvatusta.

Lukion ja peruskoulujen toiminta

 • Kemin Lyseon lukion opetus toteutetaan toistaiseksi etäopetuksena.
 • Peruskoulujen opetus toteutetaan toistaiseksi etäopetuksena, poikkeuksena;
  • Peruskoulujen vuosiluokille 1–3 järjestetään opetus kouluilla erityisiä suojaamistoimia noudattaen. Lisäksi järjestetään erityisen tuen päätöksen saaneiden oppilaiden ja valmistavan opetuksen oppilaiden lähiopetus sitä tarvitseville, kuitenkin niin että ne vanhemmat ja huoltajat, joiden on mahdollista järjestää lapsen hoito kotona toimivat näin.

Julkiset kokoontumiset rajoitetaan kymmeneen henkilöön ja suositellaan vahvasti välttämään tarpeetonta oleilua yleisillä paikoilla. (Lapin aluehallintoviraston päätös 17.3.2020 463/2020)

Vappuna ei tule kokoontua julkisilla paikoilla eikä järjestää tapahtumia.

Yli 70-vuotiaat kuntalaiset velvoitetaan pysymään erillään kontakteista muiden ihmisten kanssa mahdollisuuksien mukaan (karanteenia vastaavat olosuhteet). Kaupunki järjestää näille ihmisillä tarvittaessa apua esimerkiksi kauppa-asiointiin. Apua voi tiedustella puhelimella numerosta 016 259 552.

Kaupunki lisää sosiaali- ja terveydenhuollon käytettävissä olevaa kapasiteettia vähentämällä kiireetöntä toimintaa. Samaan aikaan voidaan joustaa lakisääteisistä määräajoista ja velvoitteista.

 • Kaupunki rajoittaa henkilökohtaisen avun järjestämistä kodin ulkopuolisiin harrastuksiin, yhteiskunnalliseen osallistumiseen ja sosiaaliseen kanssakäymiseen asumisyksiköissä asuville ja riskiryhmiin kuuluville.
 • Välttämätön avustaminen päivittäisissä toiminnoissa, työssä ja opiskelussa jatkuu edelleen. Välttämätön asiointiapu tullaan järjestämään palveluneuvonnan ja ohjauksen kautta puhelinnumerosta 016 259 552.

Supistuksia joukkoliikennepalveluihin

 • Palveluliikenteen iltaliikenne ei toimi ja linjoja yhdistetään
 • Kemin kaupunkiliikennettä on supistettu 18.3. alkaen (Heiskasen Liikenne Oy)
 • muutokset linjalla 2
  • 18.3. alkaen lähtöjä kello 11.10 linja-autoasemalta ja kello 11.33 Rytikarista ei ajeta
  • 4.4. alkaen viikonloppuliikennettä (lauantaista sunnuntaihin) ei ajeta
  • 6.4. alkaen maanantaista perjantaihin liikennöinti päättyy
  • kello 18 (iltavuoroja ei ajeta)
 • linjat 2B, 2C ja 6 ei ajeta
 • linja 2BC yhdistelmäbussi liikennöi lähdöt kello 7.30 linja-autoasemalta Hepolaan ja kello 12.25 Hepolan koululta linja-autoasemalle

Kaupungintalo pidetään suojaamistoimena asiakkailta suljettuna toistaiseksi. Asioinnin järjestämiseksi tulee ottaa yhteys puhelimella kyseessä olevaan viranomaiseen tai kaupungintalon asiakaspalvelupisteeseen numeroon 040 680 3120.

Kemin Energia ja Vesi Oy keskittyy toiminnassaan turvaamaan sähkön, lämmön ja veden saannin kaupungin alueella.

Takaisin listaukseen