11.10.2021

Kuuleminen poikkeamis- ja rakennuslupaa koskevan hakemuksen johdosta

SAUVOSAARI:

Kemiläisten vanhusten asuntosäätiö hakee poikkeamislupaa sekä rakennuslupaa Sauvosaaren kaupunginosan korttelin 107 tonteille 3 ja 7 (osoite Kauppakatu 26-28). Hakemuksen mukaisesti tonteille halutaan rakentaa 2-kerroksiset asuinrakennukset, jotka vastaavat korttelin muuta rakennuskantaa.

Voimassa olevassa asemakaavassa tontit ovat kaavamerkinnällä ARK ”Rivitalojen tai asuinkerrostalojen korttelialue”. Tontin 107-3 nykyinen rakennusoikeus on 823 m2 ja tontin 107-7 rakennusoikeus 860 m2. Asuntosäätiö hakee maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:n mukaista poikkeamislupaa ylittää asemakaavassa osoitetun rakennusoikeuden tontilla 107-3 447 m2:llä ja tontilla 107-7 306 m2:llä.

Hakemusasiakirjat liitteineen ovat nähtävillä kaupungintalon 4. kerroksessa 8.-20.10.2021 välisen ajan. Kemin kaupunki varaa naapureille ja muille, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin hanke saattaa huomattavasti vaikuttaa, tilaisuuden kirjallisen muistutuksen tekemiseen. Muistutukset hakemuksesta tulee jättää nähtävillä oloajan päättymiseen 20.10.2021 klo 15.30 mennessä osoitteeseen: Kemin kaupunki, Kaavoituspalvelut, Valtakatu 26, 94100 Kemi tai sähköpostilla osoitteeseen elinvoima@kemi.fi.

Kemi 13.10.2021
Kemin kaupunki / Kaavoituspalvelut

Takaisin listaukseen