11.10.2021

Kuulutus asemakaavan hyväksymisestä

Kemin kaupunginvaltuusto on päätöksellään 4.10.2021 § 130 hyväksynyt Peurasaaren asemakaavan muutoksen. Muutos koskee Kemin 13. kaupunginosan, Peurasaaren, kortteleita 1313, 1315, 1323 tontteja 3 ja 4, 1328, 1332-1335, 1341 ja 1359 sekä puisto- ja katualueita. Lisäksi kaupunginvaltuusto hyväksyi sitovan tonttijaon kortteleille 1323 tontit 5-7, 1332 tontit 2-6, 1334, 1335 ja 1341 tontit 11-13.

Kaavan hyväksymistä koskevaan päätökseen saa hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kemi 13.10.2021 Kemin kaupunginhallitus

Takaisin listaukseen