10.8.2022

Kuulutus asemakaavan voimaantulosta

Kemin kaupunginvaltuuston 13.6.2022 § 50 hyväksymä Karjalahden pohjoisosan asemakaavan muutosta (Tervahalli / Biltema) koskeva päätös on saanut lainvoiman. Kaava koskee Kemin 21. kaupunginosan, Karjalahden kortteleita 2108 ja 2114 sekä katualuetta. Sitova tonttijako koskee korttelin 2108 tontteja 9-11 sekä korttelin 2114 tonttia 4.

Asemakaava ja sitova tonttijako tulevat voimaan tällä kuulutuksella. 

Kemi 10.8.2022
Kaupunginhallitus

Takaisin listaukseen