1.6.2022

Kuulutus asemakaavan voimaantulosta

Kemin kaupunginvaltuuston 4.4.2022 § 30 hyväksymä Sauvosaaren urheilupuiston alueen asemakaavan muutosta ja sitovaa tonttijakoa koskeva päätös on saanut lainvoiman. Kaava koskee Kemin 1. kaupunginosan, Sauvosaaren kortteleita 148, 168, 177 sekä katu-, pysäköinti- ja puistoalueita. Sitova tonttijako koskee korttelin 148 tontteja 15 ja 16 sekä korttelin 177 tontteja 3 ja 4.

Asemakaava ja sitova tonttijako tulevat voimaan tällä kuulutuksella.

Kemi 1.6.2022 Kaupunginhallitus

Takaisin listaukseen