7.9.2023

Matkusta veloituksetta Kemin kaupunkiliikenteessä 22.9.2023

Auton vapaapäivä 22.9.2023

Kemi kannustaa käyttämään kaupungin julkista liikennettä kansainvälisenä auton vapaapäivänä, jota vietetään perjantaina 22.9.2023. Kaupunki tarjoaa tuona päivänä ilmaiset bussimatkat vuoroilla:
Kemin kaupunkiliikenteen vuorot: 2, 2B, 2C, 2BC, 6, 6A
Kemin kaupungin ostamat seutuvuorot: 22, 24, 24C, 32, 32B, 22BC, 42B Kemin kaupungin alueella

Aikataulut löytyvät nettisivuilta: www.kemintaksi.fi, www.meri-lapinjoukkoliikenne.fi, www.matkahuolto.fi
sekä Matkahuollon ”Reitit ja Liput” –sovelluksesta.

Maksuttomuus ei koske markkinaehtoista liikennettä.

Toiveena ja tavoitteena on, että joukkoliikenteen käyttö yksityisautoilun vaihtoehtona lisääntyisi. Unohtamatta silti, että kävely ja pyöräily ovat ne päästöttömimmät tavat liikkua. Auton vapaapäivä päättää Kansainvälisen Liikkujan viikon (16.-22.9.2023). Viikolla kannustetaan ihmisiä pohtimaan omia arkisia liikkumisvalintoja ja niiden vaikutuksia ympäristöön ja yhteiskuntaan. Tavoitteena on liikenteen päästöjen vähentäminen ja se, että kestävän kehityksen ajattelutapa ohjaisi vähitellen automaattisesti kaikkea toimintaamme. Kukaan ei voi tehdä kaikkea, mutta jokainen voi tehdä jotain!

Hinku
Kemi on muutaman vuoden ajan kuulunut hiilineutraaliin Suomeen tähtäävään Hinku-verkostoon, jonka jäsenten tavoitteena on 80 prosentin päästövähennys alueellaan aikavälillä 2007-2030 (pois lukien teollisuuden päästökaupan alaiset päästöt).

Kestävä kehitys
”Kestävä kehitys on kehitystä, joka tyydyttää nykyhetken tarpeet viemättä tulevilta sukupolvilta mahdollisuutta tyydyttää omat tarpeensa. Sen kolmeksi peruselementiksi ovat muotoutuneet ekologinen, taloudellinen sekä sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys. Kestävän kehityksen tavoitteet tähtäävät siihen, että ihmiset oppivat elämään sopusoinnussa luonnon ja toistensa kanssa.” YK:n Ympäristön ja kehityksen maailman komissio 1987

Yhteyshenkilö/lisätietoja: Eija Kinnunen, kestävän kehityksen päällikkö,
040 161 6590, eija.kinnunen@kemi.fi

Takaisin listaukseen