20.4.2021

Meri-Lapin musta tiistai – Tehtaan sulkeminen vaatii Valtioneuvostolta erillisrahoituksen äkilliseen rakennemuutokseen

Stora Enson ilmoitus aloittaa yt-neuvottelut Veitsiluodon tehtaiden henkilöstön kanssa ja suunnitelmasta lopettaa sellun ja paperin tuotanto pysyvästi on valtava isku Meri-Lapin alueelle ja etenkin Kemin kaupungille. Stora Enso, Valtioneuvosto, alueen kunnat ja muut toimijat yhteistyössä voivat vahvalla sitoutumisella vaimentaa Veitsiluodon tehtaan sulkemisen negatiivisia vaikutuksia.

Lakkauttaminen vie alueelta työt arviolta 670 ihmiseltä ja lakkauttamisen kerrannaisvaikutukset ovat laajat, puhutaan jopa yli tuhannen työpaikan menetyksistä. Kemin kaupungin verotulomenetykset ovat tehtaan työntekijöiden osalta varovaisesti arvioiden noin 5 miljoonaa euroa ja Meri-Lapin alueelle noin 8 miljoonaa euroa arvioi kaupunginjohtaja Matti Ruotsalainen. Tehtaan työllistämien alihankkijoiden työntekijöiden jäädessä työttömäksi verotulomenetykset voivat kaksinkertaistaa menetyksen.

Kemin kaupunginjohtaja Ruotsalainen on koonnut äkillisen rakennemuutoksen kriisiryhmän, joka kokoontuu jo tänään. Valtio on jo luvannut äkillisen rakennemuutoksen tukea alueelle ja laajalla yhteistyöllä lähdemme luomaan suunnitelmaa uusien korvaavien työpaikkojen luomiseksi. Alueella oleva yritystoiminta on pystyttävä turvaamaan ja alueelle on tämän myötä saatava myös uusia avauksia. Alueella oleva monipuolinen teollisuudenosaaminen ja tekijät halutaan pitää alueella. Sahatoiminta Veitsiluodon tehdasalueella jatkuu ja se luo pohjaa muodostaa alueelle uudenlaista metsään ja puuhun liittyvää yritysaluetta. Stora Enso on jo ilmoittanut sitoutuvansa pitkäjänteisesti työntekijöiden tukemiseen ja uuden yritystoiminnan löytämiseen tehdasalueelle. Stora Enson tuotteiden viennin loppuminen aiheuttaa merkittävän haasteen Kemin Sataman investoinnille ja vaikeuttaa entisestään alueen palveluyritysten koronan kurittamaa tilannetta. Metsä Fibren investoinnin rakentamisvaihe ja uuden tehtaan käynnistyminen ovat keskiössä vahinkojen minimoinnissa.

Valtio on jo osaltaan käynnistänyt äkillisen rakennemuutoksen prosessin ja yhdessä Kemin kaupungin ja Digipoliksen kanssa koordinoivat tilannekuvan laadintaa päätöksenteon pohjaksi. Tilanteen ratkaisemiseksi tarvitaan laajaa yhteistyötä Meri-Lapin kuntien, valtion, eduskunnan, Lapin ELY:n, Lapin liiton ja Lapin TE-toimiston sekä oppilaitosten ja yritysten kanssa.

Rakennemuutos on alueelle ja Suomelle niin merkittävä, että sen ratkaisu tulee hoitaa kattavasti valtioneuvostotasoisena erillisellä äkillisen rakennemuutoksen budjettirahoituksella. Kemin kaupungilla ei tässä tilanteessa ole enää minkäänlaista mahdollisuutta yksin kantaa vastuuta Metsä Groupin investoinnin vaatimista infrastruktuurin liittyvistä lähes 60 miljoonan euron investoinneista ja irtisanomiset tuovat myös lisää painetta kaupungin palvelujen järjestämiselle.

Lisätietoja:
kaupunginjohtaja Matti Ruotsalainen puh. 040 121 7761

Takaisin listaukseen