22.3.2023

Myynnin ja markkinoinnin maksutonta koulutusta tarjolla pk- ja mikroyrityksille

Meri-Lapin kestävä kasvu -hanke tarjoaa Kemin, Keminmaan ja Simon pk- ja mikroyrityksille myynnin ja markkinoinnin koulutuksia 26.4.2023 alkaen Kemin Digipoliksella ja etänä.

Koulutuspäivät järjestetään kello 9-16 välisenä aikana ja koostuvat itsenäisistä osioista, joten on mahdollista osallistua joko koko päivään tai osaan päivästä mielenkiinnon ja aikataulujen mukaan.

Tarjolla on myös yrityskohtaisia konsultointeja ja ne toteutetaan etänä yhtenä tai useampana päivänä yrityksen toiveiden mukaisesti. Konsultointiin voi osallistua koko yrityksen henkilöstö.

Ensimmäisen teeman eli markkinoinnin ja myynnin konsultteina toimii Reddo Partners.

Osallistuminen koulutuksiin ja konsultointiin on maksutonta ja myönnetään de minimis -tukena yrityksille.

Koulutusaikataulu:

26.4.2023 Markkinoinnin perusteet – tausta kuntoon

3.5.2023 Ideasta tuotteeksi

10.5.2023 Myynnin perusteet – myynti on tekniikkaa ja asennetta

17.5.2023 Digitaalinen myynti ja markkinointiviestintä – teknologiat ja perusteet haltuun

Kannustamme tulemaan paikan päälle, sillä koulutuksesta ja kouluttajasta saa parhaan hyödyn irti, kun on fyysisesti läsnä. Lisäksi verkostoituminen muiden yritysten kanssa on mittaamattoman arvokasta ja voi johtaa yhteistyöhön, ystävyyteen ja uusiin mahdollisuuksiin.

Koulutuspäivien tarkempi sisältö ja päivän aikataulu ilmoitetaan hankkeen nettisivulla lähempänä ajankohtaa. .

Myöhemmin vuoden 2023 aikana toteutettavat neljä muuta teemaa:

  • Yrityksen talous vihreässä siirtymässä
  • Johtajuus kestävyyden näkökulmasta
  • Yrityksen veto ja pitovoima – kestävää työtä ja hyvinvointia
  • Kestävät palvelut ja niiden muotoilu

Hanke on Euroopan sosiaalirahaston (ESR) osarahoittama. Hankkeen rahoittavana viranomaisena on Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. Hanketta toteuttaa Kemin Digipolis Oy.

Ilmoittautuminen ja lisätiedot

Liisa Koivisto, projektipäällikkö

Meri-Lapin kestävä kasvu -hanke

Kemin Digipolis Oy

liisa.koivisto@digipolis.fi

+358 40 1980 567

Tietokatu 6, 94600 KEMI

Takaisin listaukseen