27.4.2022

Nauskan jatkeen asemakaavaehdotus nähtävänä 27.4.-27.5.2022

Asemakaavaehdotus on nähtävänä Kemin kaupungintalon 4. kerroksen ilmoitustaululla, kirjaston lehtilukusalissa sekä tästä linkistä

Elinvoimalautakunta on kokouksessaan 20.4.2022 § 37 päättänyt asettaa Kemin 30. kaupunginosassa, Nauskassa, sijaitsevan Nauskan jatkeen asemakaavaehdotuksen julkisesti nähtäville.

Suunnittelualue on tarkoitus muuttaa metsäalueesta asuin- ja virkistysalueeksi. Asemakaavan tavoitteena on täydentää kaupunkirakennetta ja tarjota lisää tontteja omakotiasumiseen.

Nauskan ehdotusaineisto pidetään nähtävänä yllä mainittuna ajankohtana osallisten kuulemista varten (MRL 62 § ja MRA 30 §). Mahdolliset muistutukset Nauskan jatkeen asemakaavaehdotuksesta pyydetään toimittamaan kirjallisesti nähtävänäoloaikana elinvoimalautakunnalle, osoite Valtakatu 26, 94100 Kemi tai osoitteella elinvoima@kemi.fi .

Kemi 27.4.2022 Elinvoimalautakunta

Takaisin listaukseen