6.3.2024

Nauskan jatkeen asemakaavaehdotus uudelleen nähtävänä 7.3.-8.4.2024

Asemakaavaehdotus on nähtävänä Kemin kaupungin virallisella ilmoitustaululla netissä, kaupungintalon 4. kerroksen ilmoitustaululla, kirjaston lehtilukupisteessä sekä alapuoleisesta linkistä:

Elinvoimalautakunta on kokouksessaan 21.2.2024 § 10 päättänyt asettaa Kemin 30. kaupunginosassa, Nauskassa, sijaitsevan Nauskan jatkeen asemakaavaehdotuksen uudelleen julkisesti nähtäville.

Nauskan jatkeen ensimmäinen asemakaavaehdotus oli nähtävänä 27.4.-27.5.2022. Kaavaehdotuksesta saadun lausunnon perusteella kaava-aineistoa on täydennetty luontoasioiden ja hulevesiselvityksen osalta. Lisäksi yksi poikkikatu on jätetty suunnitelmasta pois, joten tonttien ja puistoalueiden mitoitusta on voitu väljentää.

Asemakaavan tavoitteena on täydentää kaupunkirakennetta ja tarjota lisää tontteja omakotiasumiseen.

Nauskan ehdotusaineisto pidetään nähtävänä yllä mainittuna ajankohtana osallisten kuulemista varten (MRL 62 § ja MRA 30 §). Mahdolliset muistutukset Nauskan jatkeen uudesta asemakaavaehdotuksesta pyydetään toimittamaan kirjallisesti nähtävänäoloaikana elinvoimalautakunnalle, osoite Valtakatu 26, 94100 Kemi tai osoitteella elinvoima@kemi.fi .

Kemi 7.3.2024 Kemin kaupunki / kaavoitus

Takaisin listaukseen