28.4.2020

Pesulapalveluista päiväkodin pystyttämiseen – Hankintojen ympäristösertifiointi vaikuttaa Kemissä kaikkeen

Kemin kaupungille myönnetty ISO 14001:2015 -ympäristösertifikaatti laajeni maaliskuussa kattamaan kaikki hankinnat. Taustalla on ollut kirjaimellisesti iso työ, joka vaikuttaa lumipalloefektin lailla myös tavaroiden ja palvelujen toimittajiin.

Joillakin sopimustoimittajilla on itselläänkin jo ISO 14001:2015 -ympäristösertifikaatti. Näiltä toimittajilta hankitaan muun muassa pesulapalvelut, työvaatteet, kierrätetyt ja huolletut toimistokalusteet, toimistotarvikkeet sekä informaatioteknologialaitteet.

Ympäristöajattelu yltää muulla tavoin esimerkiksi kuljetushankintojen kalustovaatimuksiin, parhaillaan meneillään olevaan Pajarinrannan päiväkodin rakentamishankkeeseen, kahvila- ja kokoustarjoiluihin sekä palveluseteleihin. Jälkimmäisillä hankitaan muun muassa henkilökohtaista apua, omaishoitoa, veteraanien palveluita ja kotipalveluita.

Järjestelmällisen ympäristöajattelun omaksuminen on tarkoittanut kaupungin hankintapolitiikan ja -menettelyjen uudistamista.

Nyt hankintapolitiikka linjaa, että kaupungin hankinnat tehdään ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävällä ja vastuullisella tavalla. Kaupunki pyrkii hankinnoissaan laatuun ja kustannustehokkuuteen sekä edistämään kestäviä, ympäristöystävällisiä ja vastuullisesti tuotettuja ratkaisuja.

Ympäristökriteerien käyttämistä hankintakriteereinä pohditaan hankintakohtaisesti. Tavoitteena on lisätä sekä ympäristö- että sosiaalisten kriteerien käyttöä. Ehtoina voi olla hinnan lisäksi 1–3 ympäristökriteeriä tai sosiaalista kriteeriä.

Kaikissa isommissa hankinnoissa kaupunki edellyttää toimittajilta ISO 14001:2015 -standardin mukaista tai vastaavaa toimintamallia.

Kaupungin hankintatoimi on siirtynyt keskitettyyn malliin. Yksiköt eivät enää tee ostoja itsenäisesti, vaan hankintatoimi on keskeisesti mukana kaikissa prosesseissa vähintään neuvomassa.

Vuonna 2019 päivitettyihin hankintaohjeisiin on nyt sisäänkirjoitettu elinkaariajattelu. Henkilökunnalle ja sidosryhmille on järjestetty koulutuksia ja tiedotustilaisuuksia.

Tarjous-, hankinta- ja päätösprosessit ovat täysin sähköisiä (pois lukien arkistoinnin vaatimat tulosteet).

Vastaisuudessa reklamaatiot dokumentoidaan. Kaupunki edellyttää raportteja myös toimittajien sisäisistä reklamaatioprosesseista.

Kemin kaupunki on mukana Keino-akatemiassa (www.hankintakeino.fi). Osaamiskeskus edistää kestäviä ja innovatiivisia julkisia hankintoja. Se laatii Suomen ensimmäistä hankintojen vaikuttavuuden kehittämisohjelmaa.
“Keino-akatemiasta saamme hyviä vinkkejä ja toimintatapoja, koska se painottaa erityisesti kestävää kehitystä”, kertoo hankinta-asiantuntija Kati Tervo.
“Jokainen osallistuva organisaatio suorittaa oman kehittämistehtävän. Meillä se on hankintastrategian luominen. Tässä työssä osallistamme ylimmän johdon, luottamushenkilöt sekä hankintoja tekevän henkilöstön.”

Lisätietoja:

Hankinta-asiantuntija Kati Tervo, 050 590 8368, kati.tervo@kemi.fi 

Projektipäällikkö Eija Kinnunen, Vihreä ja kestävä Kemi -hanke, 040 161 6590, eija.kinnunen@kemi.fi

ISO 14001:2015 on kansainvälinen standardi, jonka nimen loppuosa kertoo viimeisimmän uudistamisvuoden (2015). Uudistus on vastannut kasvaviin ympäristöhaasteisiin, ja standardi painottaa aiempaa enemmän esimerkiksi strategisen suunnittelun, johtajuuden, ympäristönsuojelun tason ja elinkaariajattelun merkitystä. Ympäristöjärjestelmän perusperiaate eli PDCA-malli muodostuu sanoista plan, do, check, act eli suunnittele, tee, tarkista, toimi. ISO 14001 on maailman tunnetuin ympäristöjärjestelmän rakentamisen ja kehittämisen malli.

VIHREÄ JA KESTÄVÄ KEMI. Kemin kaupunginvaltuusto päätti vuoden 2017 lopulla sitoutua YK:n Agenda 2030:een eli kestävän kehityksen tavoitteisiin. Vihreä ja kestävä Kemi -hanke on yksi sitoutumiseen liittyvistä käytännön työkaluista. Se alkoi kesäkuussa 2018 ja jatkuu vuoden 2020 loppuun. Hankkeelle on saatu rahallista tukea Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) ja Lapin liitosta. Projektin tavoitteena on luoda Kemin kaupungille ympäristöpolitiikka ja -ohjelma, saada kaupungin toimialat ja sidosryhmät noudattamaan kestävän kehityksen ja vähähiilisyyden periaatteita.

Takaisin listaukseen