3.2.2023

Selvitys Kemin kaupungin digitaalisista palveluista ja Vahvax -hankkeen tuloksista

Vahvax -digiosaamista ja -palveluja aikuisuuden ja vanhemmuuden vahvistamiseksi -hankkeessa on selvitetty ajalla 1.9.2021-31.1.2023 aikuis- ja perhesosiaalityön asiakkaiden digituen tarpeita sekä keinoja lisätä asiakkaiden osallisuutta digitaalisten palveluiden käytössä. Hankkeen aikana kaupungin henkilöstön sekä hankkeen yhteistyökumppaneiden digituen koulutustarpeita kartoitettiin kyselyllä, jonka pohjalta muodostettiin henkilöstölle koulutuksia. Digituen käsikirjassa esitellään hankkeessa esille nousseet haasteet ja erinäisiä ratkaisuehdotuksia niihin puuttumisessa.

Hankkeen on rahoittanut Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ESR-rahastosta. Hankkeen työntekijät haluavat kiittää sujuvasta yhteistyöstä kaupungin hyvinvointi- ja perusturvatoimialojen henkilökuntia, muita yhteistyötä tehneitä hankkeita sekä 3. sektorin ja seurakunnan henkilökuntia.

Takaisin listaukseen