25.1.2021

Siirtolapuutarhan aluevaihtoehtoja kartoitetaan tänä vuonna

Siirtolapuutarhan perustaminen etenee. Siirtolapuutarhan suunnittelutyöpajat jatkuvat ja siirtolapuutarhayhdistys on perusteilla. Kaupunki on esittänyt työpajalaisille mahdollisia aluevaihtoehtoja, joita lähdetään tänä vuonna kartoittamaan yhdessä siirtolapuutarhayhdistyksen kanssa. Suunnittelutyöpajoissa on mukana tällä hetkellä pieni joukko kaupunkilaisia, jotka ovat halukkaita perustamaan yhdistyksen, jotta siirtolapuutarhan perustaminen saadaan toden teolla käyntiin. Mukaan kaivataan kuitenkin lisää viljely- ja siirtolapuutarhatoiminnasta kiinnostuneita kaupunkilaisia, jotta yhdistyksen perustaminen toteutuu.  

Esitettyjä aluevaihtoehtoja on arvioitu yhdessä kiinnostuneiden käyttäjien kanssa ja käyttäjät ovat valinneet mielestään kolme parasta aluetta jatkoon. Nämä ovat Leukalan alue Kuivanuorossa, Ajoksen meren rannalle sijoittuva alue sekä Paavonkarin asutuksen liepeillä sijaitseva ranta-alue. Kaikkia alueita yhdistää meren läheisyys, jota Kemiläiset arvostavat. Potentiaalisten alueiden osalta tullaan tekemään kokonaisvaltaista tarkastelua ja selvittämään tarkemmin esimerkiksi maisema- ja kulttuuriarvoja, infra-tarpeita ja kaavoitusta. Alueilla tehdään myös maastokäyntejä yhdessä käyttäjien kanssa. Tavoitteena on saada aluevaraus siirtolapuutarhalle tämän vuoden aikana, jotta alue voidaan kaavoittaa ja varsinainen suunnittelutyö voi käynnistyä. Ennen rakentamista kaupunki kaavoittaa alueen, tekee infrasuunnitelman ja laatii yhdessä siirtolapuutarhayhdistyksen kanssa rakentamistapaohjeet ja mökkien tyyppipiirustukset.  

Seuraava työpaja järjestetään 4.2 teemalla siirtolapuutarhamökki ja ekotehokas rakentaminen. Ajatuksena on ideoida ja pohtia tarkemmin esimerkiksi mökin ulkoasua ja rakentamisen ratkaisuja. Työpajaan toivotaan lisää aktiivisia yhdistyksen ja alueen perustamisesta kiinnostuneita. 

Tiedotamme työpajoista ja hankkeen ajankohtaisista asioista Vihreä Kemi facebook-sivuilla, Kemin kaupungin tapahtumakalenterissa ja Kemin verkkosivuilla. 

Tervetuloa mukaan suunnittelutyöpajoihin ja siirtolapuutarhayhdistykseen!

Lisätietoja:
Heidi Nikkilä
Projektipäällikkö / Project manager
Ympärivuotinen kaupunkiviljely ja lähiruoan tuottaminen Kemissä-hanke
040 587 7153
heidi.nikkila@kemi.fi

Toimijoiden logot, eli Eu aluekehitysrahasto, Eu vipuvoimaa, Lapin liitto, Lappia ja Kemin kaupunki
Takaisin listaukseen