20.6.2023

Siirtolapuutarhan asemakaavan ehdotusaineisto nähtävänä 22.6.-4.8.2023

Kemin kaupungintalon 4. kerroksen ilmoitustaululla, kirjaston lehtilukupisteessä sekä internetissä alapuoleisesta linkistä.

Elinvoimalautakunta on kokouksessaan 14.6.2023 § 55 päättänyt asettaa siirtolapuutarhan asemakaavan muutosehdotuksen julkisesti nähtäville (MRL 65 § ja MRL 27 §).

Kaavamuutos koskee Kemin 32. kaupunginosassa, Kuivanuorossa, sijaitsevaa osaa Leukalanpuistosta ja vesialuetta sekä osin asemakaavoittamattomia kiinteistöjä Hiltula 240-402-15-6 ja Heikkilä l 240-402-14-105. Asemakaavan tavoitteena on kaavoittaa alueelle siirtolapuutarha, jonne osoitetaan reilu 20 kappaletta noin 300 m2:n puutarhapalstaa.

Mahdolliset muistutukset yllä mainitusta kaavaehdotuksesta on toimitettava kirjallisesti nähtävänäoloaikana elinvoimalautakunnalle osoitteeseen Valtakatu 26, 94100 Kemi tai sähköisesti osoitteeseen elinvoima@kemi.fi .

Kemi 22.6.2023 Kemin kaupunki

Takaisin listaukseen