KUVA: STORA ENSO

31.5.2022

Stora Enson Veitsiluodon asemakaavamuutoksen valmisteluaineisto sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) ovat nähtävänä 1.6.-1.7.2022

Kaavamuutoksen valmisteluaineisto on nähtävänä Kemin kaupungintalon 4. kerroksen ilmoitustaululla sekä alapuoleisessa linkissä.

Asemakaavamuutos koskee Kemin 26. kaupunginosan, Veitsiluodon, korttelia 2601 sekä rautatie-, suojaviher-, satama-, vesi-, ja yleisen tien alueita.

Suunnittelun tavoitteena on laatia Veitsiluodon alueelle asemakaava, joka mahdollistaa uusien yritysten ja toimintojen sijoittuminen alueelle paperitehdastoiminnan lakkautumisen jälkeen. Kaavassa säilytetään alueen sataman käyttötarkoitus. Lisäksi sahan toiminta jatkuu alueella, samoin energiatuotantokattila säilytetään. Myös näiden toimintojen jatkuminen turvataan tulevassa kaavassa.

Aineisto pidetään nähtävänä yllä mainittuna ajankohtana osallisten kuulemista varten (MRL 62 § ja MRA 30 §). Mahdolliset huomautukset ja mielipiteet aineistosta pyydetään toimittamaan kirjallisesti tai suullisesti nähtävänä oloaikana osoitteeseen: Elinvoimatoimiala, Kaavoituspalvelut, Valtakatu 26, 94100 Kemi tai osoitteella elinvoima@kemi.fi.

Takaisin listaukseen