Kuvassa tutustutaan parityöskentelynä normaali.fi ja enjaksa.fi palveluihin erilaisten kuvitteellisten tapausten kautta.

4.9.2023

Syksyn 2023 ensimmäinen perhekeskuksen verkostotapaaminen

Tutustumista ja tarina auttamista

Verkostokahvien syyskausi polkaistiin käyntiin 15.8.2023 Huvikummussa. Tapaamiseen saapui eri alojen lapsille ja perheille palveluja tuottavia ammattilaisia Kemin kaupungilta, Lapin hyvinvointialueelta, järjestöistä sekä hankkeista. Elokuussa Kemissä on aloittanut uusi perhekeskuskoordinaattori Anni-Leena Breilin Tulevaisuuden sote- keskus hankkeessa ja aluksi olikin Anni-Leenan esittäytyminen muille toimijoille. Anni kertoi hankkeen tavoitteista ja aikatauluista. Tulevaisuuden sote –keskus hanke kestää tällä tiedolla vuoden 2023 loppuun asti ja jatkaa tämän syyskauden perhekeskuksen koordinointia ja kehittämistä. Tätä ennen Kemissä perhekeskustyötä kehitettiin Kemin kaupungin Vahvax- hankkeessa ja nyt tavoitteet ovat edellisen hankkeen saavutuksien kehittäminen ja ylläpitäminen perhekeskukseen liittyen. Sähköisen perhekeskuksen koordinointi ja tiedottaminen, verkostotyö ja sen kehittäminen sekä kohtaamispaikka Huvikummun perhekahvilatoiminnan suunnittelu, toteutus ja kehittäminen kuuluvat myös tämän hankkeen tavoitteisiin. Syksy on alkanut vauhdikkaasti ja perhekahvilatoiminta on lähtenyt kivasti toimimaan. Perhekahvilaa järjestetään maanantaisin kello 10-13 ja sitä on ehditty pitää nyt 2 kertaa, kävijöitä ollut 10-20 lasta ja aikuista. Myös nuorisotyön työntekijät kävivät esittäytymässä verkostokahveilla koko porukan voimin.

Verkostokahveilla keskustelua herätti yhteistyön, ennaltaehkäisevän ja matalankynnyksen toiminnan merkitys palveluissa, jotta toimet hyödyttäisivät asiakkaita parhaalla mahdollisella tavalla. Tuen antaminen ja palvelut vielä ovat liian paljon korjaavissa toimenpiteissä. Ennaltaehkäisevä työ tunnustetaan laajalti työkentällä, mutta sitä pitäisi pystyä tarjoamaan vielä enemmän. Verkostotyö on myös tärkeää ja sitä pitäisi kehittää edelleen. Yhteisövaikuttavuuden mallin hyödyntäminen verkostotyössä myös nähdään mahdollisuutena, jota pitäisi myös kehittää edelleen. Keskustelua käytiin myös palveluiden yhdenmukaisuudesta hyvinvointialueella ja joissain tapauksissa tämä yhdenmukaistaminen jopa huonontaa palveluita.

Erityislastenomaiset ELO ry tiedotti toiminnoistaan ja heillä alkaakin oma autismiin liittyvä vertaisryhmä. ELO ry:llä on myös toimintaa erityislapsille -ja nuorille Kemissä ja nyt hakevat harrasteryhmiin vetäjiä. Oli ilo kuulla, että Meri-Lapin alueella toimii myös muita ryhmiä erityislapsille, kun Keminmaan Pallo järjestää soveltavaa jalkapalloa.

Tällä kerralla tutustuimme hieman myös palveluihin normaali.fi ja enjaksa.fi, jotka ovat osa perhekeskuksen sähköisiä palveluita. Nämä palvelut hyödyntävät tarina-auttamisen menetelmää ja pyrkivät vastaamaan varhaisella ja oikea-aikaisella avulla heti kun huolta herää. Palvelut ovat matalan kynnyksen palveluita, joista on myös mahdollisuus ohjautua keskustelemaan ongelmasta asiantuntijan kanssa Pyydä Apua- napin kautta. ”Onks tää normaalia?”- palvelu (normaali.fi) on tarkoitettu nuorille ja sen tarkoituksena on kohdata nuoret säännöllisesti tarjoten oma-apua, tietoa mielenterveydestä sekä mielenterveyteen vaikuttavista asioista ja tarjota kanava nimettömään keskusteluyhteyteen ammattilaisen kanssa. ”En jaksa”- palvelu (enjaksa.fi) on taas perheen vanhemmille suunnattu palvelu, jossa pyritään auttamaan vanhempia sekä saamaan ratkaisuja ja tietoa ongelmien käsittelemiseen erilaisten asiantuntijavideoiden neuvojen avulla.

Verkostokahveille ovat tervetulleita kaikki perheiden parissa Kemissä työskentelevät ja vapaaehtoiset toimijat järjestöistä. Lisäksi perhekeskuksen verkostoon etsitään jatkuvasti kehittäjäasiakkaita.

Seuraava verkostotapaaminen järjestetään syyskuussa 14.9 kello 8.30-10.30. Kiitos verkostokahveille osallistuneille ja mukavaa syksyn odottelua kaikille!

Takaisin listaukseen