19.11.2020

Tältä Kemin halutaan näyttävän – uuden pohjoisen keskustan rakentuminen alkaa Kulttuuritalosta

Kemin pohjoisen keskusta-alueen – Täikön ja Asemanseudun – kokonaisvaltainen kehittämissuunnitelma on valmistunut. Suunnitelma toimii jatkokehittämisen ja asemakaavoituksen pohjana. Kemin pohjoisen keskustan kehittäminen aloitetaan Täikön alueelta.

Suunnitelmien mukainen näkymä Kemin kaupunkikeskusta asemalta päin.
Asemanseudun muodostuva siluetti ja alueen palvelut ovat Kemin uusi käyntikortti. Konseptikuva: MUUAN

Yleissuunnitelma toimii jatkokehittämisen pohjana

Alueen yleissuunnitelma on pitkän tähtäimen strateginen suunnitelma, joten suunnittelu- ja toteutustyö tapahtuu vaiheittain. Suunnitelmassa on konseptiltaan vahvoja osa-alueita, joita kehitetään kaupungin, yksittäisten toimijoiden tai investoreiden kanssa. Ensimmäisenä osa-alueena käynnistyy Täikön aukio sekä Kulttuurikorttelissa sijaitseva Kulttuuritalo. Alueita yhdistäviä piirteitä ovat kaupunkitaiteen vahva läsnäolo ja kaikkien ikäryhmien huomiointi kaupunkisuunnittelussa, kuten esimerkiksi Täikön aukiolle suunniteltu Nuorten Täikkö skeittipuistoineen sekä tapahtuma-alue. “Täikkö ja Kulttuurikortteli ovat ensimmäisen vaiheen polttopisteessä ja niistä muodostuu uudenlainen paikallisia ja vierailijoita yhdistävä kaupunkitila Kemiin. Projektin edetessä hankkeiden kokoja, laajuuksia ja sisältöjä voidaan tarkastella yhdessä kumppaneiden kanssa”, kertoo Kemin kaupungin vt. suunnittelupäällikkö Saija Alakare.

Kulttuurikorttelin kehittäminen käynnistyy Kulttuuritalohankkeella

Alueelle suunnitteilla oleva Kemin Kulttuuritalo -hanke etenee kohti terveellisen, esteettömän ja tarkoituksenmukaisen esittävän taiteen tilan rakentamista. Paikallisen taiteen lisäksi Kulttuuritalo toimii vierailevien taiteilijoiden esiintymispaikkana, mikä elävöittää Kemin kulttuuritarjontaa ja antaa lupauksia uudenlaisen kaupunkikulttuurin muodostumisesta alueelle.

Kulttuuritalohanke on ollut asialistan kärjessä uutta aluetta suunnitellessa jo alusta alkaen. Tapahtumien laajentaminen Kulttuuritalon ulkopuolelle Täikön aukiolle on rakennuksen sijainnin vuoksi helposti toteutettavissa ja näin myös katutaide tulee osaksi Kemin kulttuurielämyksiä. Uusi Kemin Kulttuuritalo sijoittuu maamerkiksi Täikön risteykseen torin laidalle, korttelin läpäisevän kulttuurikadun toimiessa teatterin lämpiönä ja muita korttelin tiloja yhdistävänä tilana.

“Kortteliratkaisuilla saadaan hyvin tuotua vaihtelua ja väriä Kemin pohjoiseen keskustaan, kulttuurin ja taiteen toimiessa yhdistävänä tekijänä eri toimintojen ja kortteleiden välillä”, kertoo hankkeen projektipäällikkö Aleksi Rastas MUUANilta. “Lisäksi Kemille tunnusomainen arktinen tunnelma ja pohjoinen brändi tulevat muun muassa katutaiteen muodossa erinomaisesti esille”, jatkaa MUUANin kaupunkisuunnittelun ja maankäytön asiantuntija, arkkitehti Aura Pajamo. MUUAN toimii Kemin keskustan kehittämishankkeen strategisena kehittäjänä.

Suunnitelman mukainen näkymä Täikön aukiolle.
Täikön uutta aukiota rajaavat pienimittakaavaiset kaupalliset toiminnot sekä Kulttuurikortteli. Konseptikuva: MUUAN

Kumppaneiden yhteydenotot tervetulleita

Tulevia, suunnitelman mukaisia rakennushankkeita varten Kemissä etsitään kumppaneita, joilla on halu kehittää uudenlaisen kaupunki- ja toriympäristön muodostamista eri kortteleissa. “Koska alue pitää sisällään niin laajan kirjon kulttuuria, kauppakeskittymiä, palveluita ja asumisratkaisuja, toivomme eri alojen asiantuntijoiden ottavan meihin yhteyttä ja osallistumaan viihtyisän ja nykyaikaisen pohjoisen keskustan rakentamiseen”, kertoo Jukka Feodoroff, Kemin kaupungin elinkeinojohtaja.

Kemin pohjoisen keskustan viiden eri osa-alueen korostaminen on strategisen suunnitelman ytimenä. Täikön aukio, Asemanseutu, Täikön kauppakeskittymä, Kulttuuri- ja palvelukortteli sekä Vihreä kortteli ovat toisistaan poikkeavia alueita, mutta joita yhdistää kulttuurin, taiteen ja pohjoisen luonnon näkyminen katukuvassa ja kaupunkisuunnittelussa.

Näkymä suunnitelman mukaisen Vihreän korttelin keskelle.
Vihreän korttelin yhteispihan läpi kulkee julkinen kevyen liikenteen reitti. Pihan yhteistilat ovat kaikkien asukkaiden käytettävissä. Konseptikuva: MUUAN

Lisätietoja

Jukka Feodoroff
Elinkeinopäällikkö, Kemin kaupunki
jukka.feodoroff@kemi.fi
040 480 1067

Saija Alakare
vt. suunnittelupäällikkö, Kemin kaupunki
saija.alakare@kemi.fi
050 410 2969

Aleksi Rastas
Arkkitehtikonsultti, Muuan Oy
aleksi.rastas@muuan.fi
045 675 8700

Takaisin listaukseen