7.5.2021

Tornionkadun ja Sahansaarenkadun liikennejärjestelyissä muutoksia

Sahansaarenkadun alueelle rakennettavan uuden raideyhteyden rataurakkaan ja Kemin kaupungin katu-urakkaan liittyvät työt ovat käynnistyneet ja aiheuttavat muutoksia liikennejärjestelyihin maanantaista 10.5.2021 alkaen.

Tornionkatu suljetaan pysyvästi ajoneuvoliikenteeltä Sahansaarenkadun risteyksen kohdalta. Kevyen liikenteen väylät Pajusaarentien ja Lapintien välillä sekä Ojakatu, Karpinkatu ja osin Lapintie suljetaan liikenteeltä rakennustöiden ajaksi.  

Liikennejärjestelyt aiheuttavat muutoksia myös linja-autopysäkkien sijainteihin

  • Karihaara E ja P sekä Tornionkatu 26 ja 31 pysäkit poistuvat käytöstä. Korvaavat Tornionkadun pysäkit sijaitsevat Torvisenkadun risteyksen pohjoispuolella
  • Ruokanen I ja L poistuvat käytöstä
  • Marttalan pysäkki poistuu käytöstä ja korvaava pysäkki sijaitsee Marttalankadun risteyksen eteläpuolella

Kartta kevyenliikenteen väylistä ja linja-autopysäkkien muutoksista on esitetty alla:

  • Katkeavat kevyenliikenteen reitit ja poistuvat linja-auto pysäkit on esitetty kartassa punaisella.
  • Suositeltavat kevyenliikenteen reitit ja korvaavat/säilyvät linja-autopysäkkien paikat  on esitetty kartassa vihreällä
Takaisin listaukseen