11.9.2020

Tulokset julkaistu – Miten kuntalaiset vastasivat varhaiskasvatus- ja kouluverkkokyselyyn Kemissä?

Kuntalaisvastauksia kyselyyn tuli 975. Kysely oli avoinna 30.6.–30.8.2020.
Vastaajat olivat pääosin huoltajia (59 prosenttia) ja oppilaita (21 prosenttia). Vastanneista henkilökuntaa oli 8 prosenttia.

Siirry tästä varhaiskasvatus- ja kouluverkkokyselyn tuloksiin

Varhaiskasvatus- ja kouluverkkoa Kemissä täytyy muokata laadukkaampaan, tehokkaampaan ja toimivampaan suuntaan. Palveluverkko on nyt liian pirstaleinen ja hajallaan.

Myös syntyvyys on viime vuosina merkittävästi alentunut. Aiemmin uusia kemiläisiä syntyi vuosittain 220–250, mutta viime vuosina enää noin 170. Vuonna 2019 uusia kemiläisiä syntyi vain 133. Tämäkin vaikuttaa sekä varhaiskasvatuksen että perusopetuksen yksiköihin. Esimerkiksi perusopetuksessa oli lukuvuonna 2019–20 kaikkiaan 1945 oppilasta. Kuuden vuoden kuluttua heitä on arviolta 1630.

Takaisin listaukseen