9.12.2021

Työkykyä ketterästi

Syksyllä alkanut Kemin kaupungin ja Kemin Satama Oy:n yhteinen työkyvyn kehittämishanke on edennyt vauhdikkaasti. Elinvoiman henkilöstöä on päässyt mukaan erilaisiin valmennustapahtumiin. Syksyn aikana onkin ehditty tavata sekä lähivalmennuksen merkeissä Kemissä että osallistua valmennuspäivään etäyhteyksin.


Tässä toinen valmentajista, Mari Blomqvist,kertoo nyt, kuinka tämä kahden eri organisaation yhteisvalmennus on edennyt:


Kemin Sataman ja Kemin kaupungin Elinvoima-yksikön työkyvyn kehittämisen hankkeemme on hyvässä vauhdissa! Kokonaisuuteemme kuuluu esihenkilöiden valmennusprosessi sekä koko henkilöstöä aktivoivat hyvinvointihaasteet. Meidän valmentajien näkökulmastamme kokonaisuus on onnistunut, kun pystymme tarjoamaan tavoitteita vastaavia sisältöjä ja tukemaan sisältöjen viemistä osallistujien arkeen. Tärkeä oivalluksemme on ollut, että kaikkein tärkeintä on auttaa osallistujia muuttamaan omia ajattelutapojaan ja sitä kautta toimintatapojaan. Olemme huomanneet, että ryhmällä on todella suuri vaikutus muutoksen onnistumiseen. Tässä hankkeessa meillä on mukana kaksi työyhteisöä, jotka oppivat koko ajan myös toinen toisiltaan. Kummasakin työyhteisössä on oivallettu, että jos yhdessä lähdetään muuttamaan toimintakulttuuria, vaikutukset ovat paljon suuremmat kuin silloin, jos vain yksittäinen ihminen pyrkii omilla teoillaan muutokseen.


Uuden toimintatavan sisäistäminen vaatii toistoa. Siksi me keskitymme valmentajina muistuttamaan, hellästi tuuppimaan ja kannustamaan osallistujia pitämään valmennuksen teemoja – valmentavaa johtamisotetta ja kokeilukulttuuria – joka päivä mukana arjen tekemisessä. Valmennuksessa ollaan siis mukana joka päivä, ei vain silloin, kun kohdataan koko ryhmän kesken.

Työkykyä ketterästi -valmentajat Mari Blomqvist ja Marianne Hemminki vierailivat Kemissä ensimmäisillä valmennuspäivillä 1.-2.11.2021.
Työkykyä ketterästi -valmentajat Mari Blomqvist ja Marianne Hemminki vierailivat Kemissä ensimmäisillä valmennuspäivillä 1.-2.11.2021.
Takaisin listaukseen