26.10.2023

Uimahallin asemakaavan muutoksesta on valitettu Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen

Kemin kaupunginvaltuusto on päätöksellään 4.9.2023 § 74 hyväksynyt uimahallin asemakaavan muutoksen. Kaava koskee Kemin 1. kaupunginosassa, Sauvosaaressa, sijaitsevaa korttelin 148 tonttia 16, joka on uimahallin tontti. Lisäksi kaupunginvaltuusto on hyväksynyt sitovan tonttijaon korttelin 148 tontille 16.

Asemakaavamuutos ei ole saanut lainvoimaa, koska päätöksestä on valitettu Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen.

26.10.2023 Elinvoimatoimiala / kaavoituspalvelut

Takaisin listaukseen