30.9.2020

Vilmilän asemakaavaehdotus (osa-alue 1) nähtävänä 30.9.–13.10.2020

Asemakaavaehdotus on nähtävänä Kemin kaupungintalon 4. kerroksen ilmoitustaululla, kirjaston lehtilukusalissa sekä internetissä.


Tekninen lautakunta on kokouksessaan 22.9.2020 § 85 päättänyt asettaa Vilmilän kaavaehdotuksen julkisesti nähtäville (MRL 65 § ja MRA 27 §). 

Kaavaehdotus koskee kiinteistöjä Lapintien ja junaradan välissä välillä Lentokentäntie ja Uusiokatu (240-403-22-2, 240-403-75-15, 240-896-5-3, 240-23-9901-0 ja 240-871-1-3). Kaavan tavoitteena on muuttaa alue voimassa olevan yleiskaavan mukaisesti työpaikka-alueeksi sekä mahdollistaa alueen kiertotaloutta harjoittavan yrittäjän toiminnan kehittäminen.

Mahdolliset muistutukset kaavaehdotuksesta on toimitettava kirjallisesti nähtävänä oloaikana tekniselle lautakunnalle, osoite Valtakatu 26, 94100 Kemi tai osoitteella tekpa@kemi.fi.

Kemi 30.9.2020
Tekninen lautakunta

Takaisin listaukseen