Yhteisökortilla lukemista luokkaan

Opettajat voivat saada käyttöönsä kirjastosta yhteisökortin, jolla voi lainata aineistoa luokkaan tai opetuskäyttöön. Myös kirjalaatikot lainataan tälle kortille.

Kortti on voimassa vuoden kerrallaan. Lainoja voi uusia verkkokirjastossa viisi kertaa, mikäli niihin ei kohdistu varauksia.

Kirjalaatikot

Kirjasto kokoaa koululuokille toiveiden mukaisia kirjalaatikoita. Laatikko voidaan koota esimerkiksi lukudiplomikirjoista. Kirjat lainataan opettajan yhteisökortille.

Tilaukset toimitetaan kirjastolta kouluille ja kouluilta kirjastolle erillisen kuljetusaikataulun mukaisesti. Aikataulut toimitetaan kouluille sähköisesti. Kirjalaatikot voi halutessaan myös itse noutaa kirjastolta.

Kirjalaatikkotilauksia otetaan vastaan aikaisintaan kaksi viikkoa ennen kuljetusta. Kirjalaatikot tulee olla tilattuna viimeistään kuljetusta edeltävänä keskiviikkona.

Tilaa kirjalaatikot ensisijaisesti sähköpostitse osoitteesta: nuoret.kirjasto@kemi.fi. Valmistaudu kertomaan kirjatoiveet (esimerkiksi toivotut aihepiirit ja kiinnostuksen kohteet), ryhmän koko, sukupuolijakauma ja lukemisen tasot.

Oheislukemistot

Opettajat voivat lainata Kemin kirjastosta oheislukemistopaketteja, joissa samaa kirjaa on useampi kappale. Oheislukemistoja on sekä ala- että yläkoululle.

Listauksen oheislukemistoista saa kirjastosta. Oheislukemistoja voi hakea laittamalla verkkokirjastossa hakukenttään hauksi oheislukemisto.

Myös Rovaniemen kaupunginkirjaston oheislukemisto OSKU tarjoaa kirjasarjoja Lapin kouluille.

Lainattava hahmotyöpaja

Opettajat voivat lainata Kemin kirjastosta hahmotyöpajakasseja. Kassit sisältävät kaiken tarvittavan materiaalin ohjeistuksesta alkaen. Pajassa keskitytään oman hahmon luomiseen. Pajan tavoitteena on tutustuttaa oppilas hahmonsuunnitteluun, lisätä luovuutta sekä vahvistaa tarinankerrontaa ja luovaa kirjoittamista. Suositusikä: 12+

Kirjaston palvelutarjonta: lukuvuosi 2023–2024

Alakoulu

  • 1. luokat: tutustuminen kirjastoon ja aloittelevalle lukijalle sopiviin kirjoihin.
  • 2.–3. luokat: kirjavinkkaus.
  • 4. luokat: kirjavinkkaus syyslukukaudella, kirjastoseikkailu kevätlukukaudella.
  • 5. luokat: kirjavinkkaus.
  • 6. luokat: kirjavinkkaus syyslukukaudella, tiedonhaun opetus sekä kirjastokorttiasiat kuntoon kevätlukukaudella.

Yläkoulu ja lukio

  • 7. luokat: kirjastoseikkailu kevätlukukaudella.
  • 8.–9. luokat: kirjavinkkaus.
  • Englannin valinnainen ryhmä: kirjavinkkaus.
  • Lukio: kirjavinkkaus.

Kirjavinkkauksista voi esittää toivomuksia (esimerkiksi aihepiirit, kirjallisuudenlaji). Toiveita toteutetaan mahdollisuuksien sekä saatavilla olevan aineiston mukaan. Genrevinkkauksessa vinkataan samalla useita eri genrejä. Tiedustelut ja luokkakäynnit pyydämme sopimaan ensisijaisesti sähköpostitse nuoret.kirjasto@kemi.fi.

Lukudiplomit 1.–9. luokille

Kirjasto tarjoaa ja ylläpitää lukudiplomia Kemin kouluille. Diplomi on laadittu eri luokka-asteille: 1.–2 . luokille, 3.–4. luokille, 5.–6. luokille ja 7.–9. luokille. Listoille otettujen kirjojen valinnassa on huomioitu eritasoiset lukijat. Opettaja päättää ja vastaa lukudiplomin teettämisestä. Kaikki diplomin suorittaneet saavat suorituksestaan tulostettavan kunniakirjan. Lisäksi koulu voi halutessaan palkita diplomin suorittajat haluamallaan tavalla. Lukudiplomimateriaali on saatavilla tästä linkistä kirjaston verkkosivuilta tai pyydettäessä kirjastolta.